Resultaat 2014 gedaald naar 223 miljoen euro

28-04-2015
Coöperatie VGZ behaalde in 2014 een resultaat van 223 miljoen euro. Dat is 2 procent van de totale jaaromzet en ongeveer de helft van het resultaat van een jaar eerder. Het volledige resultaat, aangevuld met een deel uit de reserves, is gebruikt om gemiddeld 85 euro per betalende verzekerde terug te geven in de premie voor 2015. Robuuste keuzes, een gedegen financieel beleid en doelmatige inkoop van zorg maakten dit resultaat mogelijk. In 2014 vergoedde Coöperatie VGZ 10,2 miljard euro aan zorgkosten voor in totaal 4,2 miljoen verzekerden. 

De leden van Coöperatie VGZ profiteren van het financiële beleid: in 2015 geven we 285 miljoen euro terug via de premie. Dat staat gelijk aan gemiddeld 85 euro per betalende verzekerde. Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk en heeft geen aandeelhouders. Winst komt altijd ten goede aan onze leden via investeringen in de zorg, premieverlaging of door het op peil houden van de solvabiliteit. Daarmee garanderen we dat zorg ook in de toekomst goed is verzekerd.

Actieve rol

Coöperatie VGZ koopt goede zorg in tegen een betaalbare prijs en kiest voor een actieve rol in het beheersen van de kosten in de Nederlandse zorg. Kees Hamster, CFO in de Raad van Bestuur: “Zonder onze actieve rol stijgen de zorgkosten jaarlijks naar schatting met 6 tot 8 procent. Coöperatie VGZ wist die stijging in 2014 te beperken tot 3 procent, met name door doelmatige zorginkoop en controles van declaraties. Daarmee kunnen we samen met onze leden tevreden terugkijken op het afgelopen jaar.”

Positief resultaat

Het positieve resultaat over 2014 komt onder andere door:
• Besparingen op zorginkoop ziekenhuizen (89 miljoen euro) en gedaald medicijngebruik (61 miljoen euro).
• Een beleggingsresultaat van 104 miljoen euro; dit resultaat valt hoger uit dan verwacht door de daling van de toch al lage rentes op obligaties,.
• Lagere bedrijfskosten (19 miljoen euro) dan 2013 door verbetering van processen (12 miljoen euro) en interne reorganisaties (7 miljoen euro). Hiermee ligt Coöperatie VGZ op schema in het streven naar een doelmatiger bedrijfsvoering.

 

Stevige solvabiliteit

Coöperatie VGZ zet een deel van het positieve resultaat in om de solvabiliteit te verstevigen. Op die manier voldoen wij aan strengere Europese eisen op grond van Solvency II, die per 2016 van kracht zijn. Eind 2014 lag de solvabiliteit van Coöperatie VGZ op 216 procent. Onder de nieuwe Europese richtlijnen daalt dat percentage naar verwachting naar 120 tot 140 procent.
 

Samen werken aan een gezonder Nederland

In september 2014 trad Tom Kliphuis aan als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. Eerder dat jaar verwelkomde de Raad van Bestuur Ab Klink als portefeuillehouder Zorg. In het jaarverslag 2014 noemt Tom Kliphuis concrete resultaten van de inspanningen van Coöperatie VGZ: “Wij kopen nu testmateriaal voor diabetespatiënten in tegen prijzen die meer dan de helft lager zijn dan voorheen. Dat scheelt de premiebetaler jaarlijks 10 miljoen euro. Andere initiatieven zijn de wijknetwerken, waarin Coöperatie VGZ nu al vele jaren het voortouw neemt, de proeftuinen waar we artsen een steun in de rug geven om de zorg zinniger en beter te maken, plus de ontwikkeling van de ‘anderhalvelijnszorg’, waarbij medisch specialisten spreekuur houden in de huisartsenpraktijk.”
Al deze initiatieven maken duidelijk waar Coöperatie VGZ voor staat: betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zorg, dicht bij de mensen. Ze sluiten aan op de missie van Coöperatie VGZ: ‘Samen werken aan een gezonder Nederland, elke dag weer.’
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam