Rapport VGZ en Pharos geeft inzichten om gezondheidskloof te verkleinen

18-07-2022
Door stressvolle levensgebeurtenissen in de schulden belanden of niet weten dat de tandarts voor je kinderen gewoon wordt vergoed. Het zijn twee voorbeelden die veel mensen in een sociaaleconomisch kwetsbare positie ervaren in de toegang tot zorg, gezond leven en verzekeren. Coöperatie VGZ liet de impact hiervan onderzoeken door Pharos, het expertisecentrum op het gebied van gezondheidsverschillen.

Daarmee is in kaart gebracht welke belemmeringen mensen in een sociaaleconomisch kwetsbare positie ervaren in de toegang tot zorg, gezond leven en verzekeren. Dit zorgt onder meer voor verschillen in gezondheid. Mensen in een lagere sociaaleconomische positie (23 procent van de Nederlandse bevolking) overlijden gemiddeld 4 jaar eerder en leven 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen in een hogere sociaaleconomische positie.

Belemmeringen en oplossingsrichtingen

Het onderzoek benoemt 24 obstakels waar mensen tegenaanlopen en de nadelige gevolgen van ondervinden. Aan de hand daarvan zijn 17 aanbevelingen geformuleerd die VGZ gebruikt om de dienstverlening voor deze leden te verbeteren. Pharos hield voor het onderzoek diepte-interviews met verschillende mensen in een sociaaleconomisch kwetsbare positie, waarin zowel gevraagd werd naar de belemmeringen als naar oplossingsrichtingen.

Handvatten om diensten beter in te richten

Coöperatie VGZ richt zich al langere tijd specifiek op de doelgroep die Pharos onderzocht. Bijvoorbeeld door mensen met schulden proactief en laagdrempelig te benaderen om een oplossing te bieden. Ook is er een pilot waarbij mensen met schulden één vaste contactpersoon krijgen. Verder wordt de doelgroep betrokken bij het testen van communicatie op begrijpelijkheid. Het Pharos-rapport biedt handvatten om dit soort diensten nog beter in te richten.

Een aantal van de diensten die VGZ specifiek inzet voor de doelgroep worden als positief ervaren. Zo geeft een zorgverzekering die via de gemeente wordt afgesloten rust en is er waardering voor zelfhulpprogramma’s als ‘Stoppen met roken’ en beweegprogramma’s, blijkt uit het onderzoek.

Download het rapport

Meer informatie over Gelijke kansen op gezondheid

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam