Project Moeders informeren Moeders in samenwerking met Gemeente Den Haag

Project Moeders informeren Moeders
27-01-2022
Moeders informeren Moeders, verder aangeduid als MIM, is een ondersteuningsprogramma voor zwangere vrouwen of voor moeders met kinderen van maximaal 4 jaar. MIM is een reeds bestaand initiatief dat Coöperatie VGZ vanuit de samenwerking met Gemeente Den Haag een verdere boost wil geven. Dankzij een extra financiële impuls van de gemeente en VGZ worden twee extra coördinatoren ingezet. Zo kunnen nog meer moeders en aanstaande moeders aan elkaar worden gekoppeld en begeleid.

 

MIM richt zich op moeders die onzeker zijn over de opvoeding en/of weinig ondersteuning ervaren vanuit hun sociale netwerk. Dit initiatief sluit aan bij het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van bestaanszekerheid (speerpunt van Gemeente Den Haag). ‘Deze vrijwilligers staan moeders met raad en daad bij. Iemand die weet wat het is om moeder te zijn en ook begrijpt dat het niet allemaal vanzelf gaat. Als wethouder ben ik ontzettend trots op de vrijwilligers die deze moeders ondersteunen. Een succesvol project dat de gemeente Den Haag graag ondersteunt’, zegt wethouder Arjen Kapteijns (Sociale Zaken).

Het doel
Het doel van MIM is het zelfvertrouwen (als opvoeder) van moeders te vergroten en het sociale netwerk te vergroten, zodat zij beter in staat zijn en zich gesteund voelen om voor hun baby te zorgen en minder afhankelijk zijn van deskundigen voor de opvoeding en verzorging van de baby.
Wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid is blij met de financiële impuls van VGZ. “Ieder kind heeft er recht op gezond en veilig op te groeien. De ervaring leert dat vooral moeders afkomstig uit andere culturen deelnemen aan MIM, vaak omdat zij geen vrienden of familie in de buurt hebben van wie zij informele steun kunnen ontvangen. Bij MIM komen moeders tot bloei en dat helpt hen om hun baby’s en jonge kinderen een kansrijke start te geven. Vanuit het oogpunt van preventie is het dan ook hartstikke goed dat een zorgverzekeraar als VGZ de meerwaarde van MIM herkent en erkent, en ruimhartig ondersteunt”.

De aanpak van MIM
Moeders met ervaring in het opvoeden en verzorgen van kinderen, de vrijwilligers, gaan minimaal eens per maand op bezoek bij (aanstaande) moeders en praten met hen over de opvoeding en verzorging van de baby. De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door een coördinator. Naast de gesprekken in de huisbezoeken worden er door de coördinatoren en vrijwilligers vaak nog allerlei andere activiteiten georganiseerd om MIM-moeders met elkaar in contact te brengen en op die manier hun sociale netwerk uit te breiden. Naast individuele ondersteuning biedt MIM ook wekelijkse of maandelijkse groepsbijeenkomsten. Er worden ook regelmatig voorlichtingen of trainingen voor zowel de vrijwilligers als de moeders aangeboden, zoals het belang van vaccinatie, opvoeden in twee culturen, grenzen stellen etc.

De vrijwilliger en MIM-moeder delen zoveel mogelijk dezelfde achtergrond en interesses waardoor zij letterlijk en figuurlijk vaak dezelfde taal spreken. Voor onervaren moeders verlaagt dat de drempel om deel te nemen en op een gelijkwaardige manier ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan de vrijwilliger.

‘Blij met succesvolle aanpak en waardering van moeders’
Cas Ceulen, Chief Health Officer a.i. bij Coöperatie VGZ: ‘We zijn erg blij dat we dit mooie initiatief een extra impuls kunnen geven. Het is fijn om te zien dat deze aanpak werkt en door deelnemers zo gewaardeerd wordt. Het helpt bovendien aan onze doelen van een gezonder Nederland en de zorg verder te ontlasten. En het sluit prima aan bij de warme band die we hebben met de gemeente en inwoners van Den Haag, onder andere via de gemeentepolis.’

Lees het artikel over Moeders informeren Moeders op de website van Gemeente Den Haag


  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam