Patiënt staat centraal bij inkoop op basis van kwaliteitsnormen

10-03-2015
 
Voor de Isalaklinieken in Zwolle geldt inderdaad dat de operaties bij maagkanker en slokdarmkanker niet voldoen aan de normen die VGZ stelt. Voor de behandeling van maagkanker voldeed Isala al twee achtereenvolgende jaren niet aan de door de beroepsgroep gehanteerde minimumnormen van 20 per jaar, en de Isalaklinieken voldoen ook niet aan de minimumnorm van 30 operaties per jaar die VGZ hanteert voor slokdarmkanker.
 

Sterftekans daalt

Patiëntenvereniging Slokdarmkanker Nederland en diverse wetenschappers, nationaal en internationaal, pleiten zelfs voor het verder verhogen van de norm voor slokdarmkanker tot bijvoorbeeld 50 - er is aangetoond dat de sterftekans aanzienlijk daalt bij een hoger volume aan operaties per jaar; bijna een halvering bij volumes hoger dan 40.

VGZ heeft daarom besloten om de Isalaklinieken voor 2015 niet te contracteren voor de operatie van maagkanker en slokdarmkanker. De voor- en nabehandeling is wel gecontracteerd bij Isala.
 

Voor- en nabehandeling in eigen ziekenhuis

Ook bij een aantal andere ziekenhuizen koopt Coöperatie VGZ een of meer aandoeningen niet in omdat ze de kwaliteitsnormen niet halen. Ook hier geldt dat de verzekerde alleen voor de operatie naar een ander ziekenhuis hoeft, en dat de voor- en nabehandeling gewoon in het ‘eigen’ ziekenhuis kan plaatsvinden, als dit ziekenhuis het aanbiedt.
In de polisvoorwaarden kunnen verzekerden nagaan wat het bezoeken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder voor hen precies betekent. Dit is ook tijdens de overstapperiode, eind vorig jaar, duidelijk gecommuniceerd. Via de module Vergelijk&Kies op de websites van de zorgverzekeringen van Coöperatie VGZ is te vinden welke operaties bij welke ziekenhuizen wel en niet zijn ingekocht.
 

Hoe zijn deze normen voor medisch specialistische zorg tot stand gekomen?

De eigen artsen van Coöperatie VGZ van de afdeling Medisch Advies hebben bij de vaststelling zorgvuldig gekeken naar de verschillende bronnen.
• Allereerst hebben zij gebruik gemaakt van landelijke minimumnormen zoals die zijn vastgesteld door de eigen beroepsverenigingen van medisch specialisten.
• Daarnaast putten zij uit (inter-)nationale wetenschappelijke literatuur en internationale best practices. Deze wetenschappelijke inzichten hebben zij voor sommige aandoeningen gebruikt om een norm vast te stellen omdat deze vanuit de nationale beroepsvereniging ontbreekt, en bij andere aandoeningen om de normen aan te scherpen.
Waarom wijkt VGZ soms af van de beroepsgroepnormen voor volume?
Bij het vaststellen van minimumnormen gebruiken we de indicatoren en normen van de beroepsverenigingen. Echter, in een aantal gevallen hebben we bewust deze normen aangescherpt. We hebben dit gedaan omdat ook uit internationale wetenschappelijke literatuur blijkt dat de aangescherpte normen beter aansluiten bij de gewenste kwaliteit en/of klantbeleving voor onze verzekerden. Bovendien ontbreekt in een aantal gevallen een minimumnorm vanuit de nationale beroepsverenigingen - daar zijn de normen opgesteld op basis van internationale literatuur en best practices. Aan deze internationale wetenschappelijke literatuur is vaak ook meegewerkt door Nederlandse wetenschappers.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam