Parnassia Groep en VGZ sluiten contract voor 2020

Aanvullende afspraken over 2019

19-12-2019

De Parnassia Groep en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ hebben goede afspraken kunnen maken over de extra patiënten die zich in 2019 bij Parnassia Groep voor behandeling aangemeld hebben. Ook voor 2020 is een contract gesloten.


De Parnassia Groep en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ hebben goede afspraken kunnen maken over de extra patiënten die zich in 2019 bij Parnassia Groep voor behandeling aangemeld hebben. Ook voor 2020 is een contract gesloten.

Door intensieve gesprekken is het wederzijds begrip en vertrouwen gegroeid. Centraal in de gesprekken stonden het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor de patiënt en de gezamenlijke ambitie om de zorgkosten beheersbaar te houden.Verzekerden van alle merken van Coöperatie VGZ kunnen ook in 2020 bij de Parnassia Groep en haar merken in behandeling komen.

Zorg verder verbeteren door actief good practices delen

De Parnassia Groep heeft de afgelopen jaren vele zorgvernieuwingen en good practices doorgevoerd en natuurlijk plannen voor verdere verbeteringen in 2020. VGZ en de Parnassia Groep delen actief alle vernieuwingen die bekend zijn om te zien of daarmee de zorg verder kan worden verbeterd.

Doorlopende afspraak voor patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen

Voor VGZ-verzekerden met ernstige psychiatrische aandoeningen is er een doorlopende afspraak gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met de toenemende zorgvraag van deze groep. Het komend jaar worden initiatieven ondernomen om te zorgen voor zo goed mogelijk herstel en ondersteuning van het functioneren van deze mensen in de samenleving. Afstemming met de betrokken gemeentes is daarvoor noodzakelijk.

Afspraken verder uitwerken

Voor VGZ-verzekerden met zogenaamde veelvoorkomende stoornissen (denk hierbij aan depressie, ADHD, eetstoornissen enz.) is zorg voor een maximaal aantal patiënten gecontracteerd (een zogenaamd omzetplafond zonder doorleverplicht). De Parnassia Groep en VGZ werken deze afspraken de komende periode nader uit. Hierin wordt onder andere gekeken naar specifieke specialistische doelgroepen binnen deze patiëntengroep waarvoor de Parnassia Groep een regiofunctie vervult.

Om de wachttijden in de GGZ verder te verkorten, wordt door VGZ samen met de aanbieders waaronder de Parnassia Groep bekeken of patiënten onderling kunnen worden verwezen als er te lange wachtlijsten zijn bij één van de aanbieders. Dit gaan we doen in de regio’s Rijnmond en Haaglanden.

De Parnassia Groep

Onder de Parnassia Groep vallen de volgende organisaties.
 • 1NP
 • antes
 • Brijder
 • Fivoor
 • Indigo
 • i-psy
 • Parnassia
 • PsyQ
 • youz
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam