Ouderen ontwikkelen eigen zorgverzekering bij Cooperatie VGZ

29-11-2016
Ouderen kunnen in 2017 kiezen voor een zorgverzekering, die zij op onderdelen zelf ontwikkelden. Coöperatie VGZ en een aantal leden- en belangenorganisaties hielpen hen daarbij. Het aanbod “voor en door ouderen” gaat naadloos aansluiten bij de behoeften van ouderen. 

Behoeften van ouderen

Uit speciale co-creatiesessies in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds blijkt dat ouderen zorg- en verzekeringszaken vaak lastig vinden. Ze hebben het idee er helemaal alleen voor te staan en van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Ook hebben ze het gevoel niet altijd welkom te zijn bij een zorgverzekeraar omdat overstappen als moeilijk wordt ervaren en omdat ze bang zijn dat ze niet meer geaccepteerd worden. VGZ wil aan dit vertrouwen werken door een verzekering aan te bieden voor én door ouderen. Met het speciale verzekeringsaanbod zet VGZ een punt achter de selectieprocedures die veelal plaatsvinden wanneer ouderen een uitgebreide aanvullende verzekering af willen sluiten. VGZ helpt bij het overstappen: ouderen hoeven hier zelf niets voor te doen.

‘Door gezamenlijk kritisch naar de dienstverlening en zorg te kijken, krijgen we veel meer maatwerk’, aldus Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. ‘We nemen de wensen van ouderen serieus en zullen onze verzekering de komende jaren nog veel meer op die wensen gaan afstemmen. Een belangrijk begin is er nu.’

Voor en door ouderen

De zorgverzekering voor en door ouderen van VGZ brengt bestaande vergoedingen beter onder de aandacht. Het gaat hierbij onder andere om de leefstijlcheck, vervangende mantelzorg en een valcursus. Daarnaast kunnen verzekerden altijd de hulp van een persoonlijke adviseur inschakelen die antwoordt geeft op vragen als: In welk ziekenhuis moet ik zijn? Heb ik het gesprek met de arts wel goed begrepen? Belangrijke zorg- en verzekeringsvragen in het zorgproces, waar de adviseur antwoord op geeft. Ouderen kunnen ook gebruikmaken van nieuwe (regionale) initiatieven van zorgverleners, die VGZ actief ondersteunt in samenwerking met de verschillende belangenorganisaties. Zo wordt in sommige ziekenhuizen meer tijd genomen voor de patiënt en wordt een ouderenarts betrokken bij bijvoorbeeld zwaardere (hart)operaties.

Goede zorg voor ouderen centraal

Ouderen geven zelf aan dat eenzaamheid een steeds groter probleem wordt. Ze komen daardoor onnodig vaak in het zorgcircuit terecht. Ze bezoeken bijvoorbeeld de huisarts of fysiotherapeut met een zorgvraag of belanden in het ziekenhuis omdat hulp van een sociaal netwerk ontbreekt. De geboden zorg voldoet niet aan de behoefte en er wordt te laat aan de bel getrokken.

Met het Nationaal Ouderenfonds gaat VGZ een initiatief opzetten dat ertoe moet leiden dat ouderen zich minder eenzaam voelen. Corina Gielbert, directeur van het Ouderenfonds: “Hiermee geven we meer aandacht aan eenzaamheid bij ouderen en kijken we wat we kunnen doen om dit te voorkomen. Op deze manier stijgt de kwaliteit van leven en voorkomen we onnodige zorg.” Het Nationaal Ouderenfonds is het enige goede doel dat zich uitsluitend inzet voor ouderen voor wie onvoldoende zorg en aandacht is in ons land.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam