Onrust over onjuist bericht aantal zelfstandige apothekers

01-12-2023
 Coöperatie VGZ en een aantal van haar leden, zijn vorige week verrast door een bericht van een aantal zelfstandige apothekers en apotheekhoudende huisartsen. Ze wekken de indruk dat er geen contract is met Coöperatie VGZ voor 2024. Ze adviseren bovendien aan hun klanten om of een andere zorgverzekeraar of een andere apotheek te kiezen. Dit bericht leidt tot verwarring. Coöperatie VGZ heeft gewoon een contract met deze partijen. Verzekerden met een polis van één van de merken van VGZ kunnen volgend jaar gewoon terecht bij hun gebruikelijke apotheek.


Coöperatie VGZ vindt deze actie onverklaarbaar en de verwarring die dit kan veroorzaken bij haar leden onverantwoord. In de afgelopen weken hebben we diverse malen contact proberen te leggen met vertegenwoordigers van deze apothekers om in gesprek te gaan over deze situatie. Tot op heden zonder resultaat. Wij hebben de apothekers verzocht te stoppen met het verstrekken van foutieve informatie en het bericht te rectificeren. 
 
Ook hebben we hiervan inmiddels melding gedaan bij de NZa en de ACM. We betreuren het dat deze apothekers zich genoodzaakt voelen op deze wijze de dialoog op te zoeken met VGZ. Onze leden kunnen in onze Zorgzoeker zien met welke apothekers en ander zorgaanbieders wij een contract hebben. Bij vragen kunnen ze ook altijd contact opnemen met ons klantcontactcentrum via 0900 – 8490 of via de website.
 
 
Wilhelm
Doeleman
Senior Woordvoerder
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam