Netwerk Zinnige Zorg wil samen met Kaag en Rutte werken aan toekomstbestendige zorg

Manifest voor een toekomstbestendig en houdbaar zorgstelsel

05-07-2021
Zorgprofessionals en zorgverzekeraar VGZ pleiten bij Sigrid Kaag en Mark Rutte om in het regeerakkoord toekomstbestendige zorg meer te stimuleren. Ze hebben ideeën en randvoorwaarden hiervoor opgesteld, gebundeld in een manifest en aangeboden aan informateur Mariëtte Hamer. Het is nu aan Kaag en Rutte, om onder haar begeleiding, een eerste aanzet te doen voor afspraken voor het regeerakkoord, waarin gezondheid 1 van de 7 genoemde thema’s is. Het Netwerk Zinnige Zorg heeft uitvoerig nagedacht over die gewenste en noodzakelijke afspraken voor een toekomstbestendig en houdbaar zorgstelsel. Het Netwerk Zinnige Zorg biedt haar hulp en vooral haar praktijkervaring aan om de noodzakelijke verandering echt waar te maken.

Hoofdpunten uit het manifest:

• Gezamenlijk, met aanscherping van eenieders rol binnen dit zorgstelsel, versnellen van de (digitale) zinnige zorg-beweging én elimineren van minder gepaste zorg of evident schadelijke zorg.

• Marktordening is noodzakelijk om competitie haar werk te laten doen: ter wille van de intrinsieke waarde van de zorg: tegengaan van aanmerkelijke marktmacht & verlaging tariefpercentage ongecontracteerde zorg.

• Focus op: versterk de samenhang, optimaliseer de ketensamenwerking, redeneer vanuit het zorgnetwerk rondom de patiënt én ontwikkel zorgpaden die zorgen voor connectie, verbinding en selectiviteit. Randvoorwaardelijk hiervoor is een goede data-uitwisseling, één ICT-infrastructuur en een samenhangende contractering.

• Verbetering van de risicoverevening, zodat inzet op doelmatige zorginkoop voor de meest kwetsbaren, voor verzekeraars de beste manier is om zich te onderscheiden. 

Karien van Gennip, chief executive officer Coöperatie VGZ:‘Alleen samen brengen we de zorg vooruit’

‘We willen samen vooruit, samen de zorg toekomstbestendig maken, samen de zinnige zorg-beweging in Nederland versnellen. Daarom delen we graag onze visie en onze praktijkervaring (hoe kregen we de transitie van de grond) op het gebied van zinnige, gepaste zorg. Welke prikkels en aanpak blijken succesvol om de zinnige zorg te stimuleren? Hoe belangrijk is variatie en lerend vermogen en wat zijn de valkuilen waar wij van hebben geleerd? Een vliegende start is wat ons betreft mogelijk als we de transitie daadwerkelijk op gang brengen aan de hand van lessons learned van de koplopers. Daarnaast nodigen we heel Politiek Den Haag uit om actief met ons samen te werken t.b.v. het regeerakkoord en in de komende Kabinetsperiode!’

Politieke hulp en samenwerking noodzakelijk

Het Netwerk Zinnige Zorg – een verscheidenheid aan zorgaanbieders (12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen en 3 V&V-instellingen) dat actief meerjarig samenwerkt met zorgverzekeraar Coöperatie VGZ - vraagt om zichtbaar support van de politiek om juist op vier zeer urgente maatschappelijke thema’s wederom nieuwe ambitieuze  stappen te kunnen zetten. Het gaat daarbij om:
• Verlichting van de werkdruk; 
• Een optimale samenwerking in de zorgketen; 
• Ruimte voor vernieuwing, variatie en beloning van koplopers en; 
• Gepaste, zinnige zorg die aansluit op de situatie van iedere patiënt.

Het Netwerk stelt voor:

• Zorgverleners – samen met de patiënt – te laten beoordelen welke zorg passend is: fysiek of digitaal; 
• Zorgverzekeraars de ruimte te geven om innovatieve zorgaanbieders die zinnige zorg en digitalisering combineren, betere contracten te geven en daarmee selectiever in te kopen. 
• Dat het Zorginstituut Nederland actief richtlijnen realiseert die ervoor zorgen dat zinnige en digitale  zorg sneller geadopteerd en voorgeschreven wordt; 
• De Nederlandse Zorgautoriteit scherpere keuzes maakt in de bekostiging van zorg, om zo (digitale) zinnige zorg financieel te stimuleren, maar ook scherp te zijn op minder gepaste zorg.

Marjo Vissers-Kuijpers, chief health officer Coöperatie VGZ:

‘Zorgaanbieders die écht vooruit willen, die écht willen innoveren, die écht het verschil willen maken, juist die moeten we samen verder helpen. Zodat ze een gelijk speelveld hebben, zodat ze de juiste randvoorwaarden krijgen, zodat ze echt kunnen innoveren. Eén van de manieren om dit te bereiken en waarbij de politiek kan helpen is de verlaging van de vergoeding voor ongecontracteerde zorg.’ 

Urgentie en focus op onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht

Goede zorg is een maatschappelijke opdracht. De stijging van de zorguitgaven en oplopende personeelstekorten maken de inzet op digitalisering, zinnige zorg en de focus op gezondheid urgent. De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. Na de financiële, duurzaamheids- en huidige coronacrisis, stevenen we af op een gezondheidszorgcrisis. De zorg dreigt onbetaalbaar te worden en er zijn te weinig mensen om het werk te doen.

Ymke Fokma, lid Raad van Bestuur Dijklander Ziekenhuis: ‘Alleen samen effectueren we zinnige zorg’

‘Ik geloof er heilig in dat zinnige zorg een heel belangrijke hefboom is om dat probleem op te lossen. Zinnige zorg moet echt in de haarvaten zitten van iedere zorginstelling.’

Netwerk Zinnige zorg: slim samenwerken

Nederland heeft een goed functionerend stelsel dat de krachtige dynamiek bezit innovatief te blijven tijdens maatschappelijke uitdagingen. Streven naar zinnige zorg is volgens het Netwerk de sleutel: betere zorg voor de patiënt, verlichting van de werkdruk en lagere kosten. Het biedt patiënten passende zorg en voorkomt ondoelmatige of zelfs schadelijke zorg. Het Netwerk Zinnige Zorg zet zich hier al jaren voor in. Door te luisteren naar de patiënt, de zorgketen anders te organiseren, het eerlijke gesprek te voeren over de bijdrage van een behandeling aan de gezondheid én de patiënt te laten meebeslissen over de wijze van behandeling. Deze aanpak werkt. Artsen en verpleegkundigen binnen het netwerk ontwikkelden 138 bewezen effectieve zinnige zorg-initiatieven en samen zorgden we ervoor dat deze initiatieven maar liefst 173 keer opgeschaald werden door heel Nederland. Daarnaast worden honderden zinnige zorg-initiatieven in projectverband geëvalueerd op impact en opschaalbaarheid. 

Luc Kenter, voorzitter Raad van Bestuur Dijklander Ziekenhuis: ‘focus op ketensamenwerking’

‘Stimuleer en maak een goede ketensamenwerking rondom de patiënt waar. De COVID-19-periode heeft ons geleerd dat dit fantastisch kan. En dat zou je Nederland gunnen, dat we dat doorzetten.’

Jolande Tijhuis, voorzitter Raad van Bestuur VIGO: ‘focus op digitalisering & een goede data-uitwisseling’

‘Digital first’, dat is echt een must in deze tijd. We moeten een goede data-uitwisseling mogelijk maken en samen platforms oprichten om ervoor te zorgen dat patiënten digitale zinnige zorg, en dus de allerbeste zorg, krijgen. En dat willen ze zelf ook graag.’ 

Ondertekenaars:

• Michiel van Roozendaal, voorzitter raad van bestuur Rivas Zorggroep
• Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur VIGO
• Luc Kenter, voorzitter raad van bestuur Thebe
• Ymke Fokma, lid raad van bestuur Dijklander Ziekenhuis
• Ale Houtsma, voorzitter raad van bestuur CWZ
• Stefan Kroese, voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep
• Geert van den Enden, algemeen directeur Bernhoven
• Karien van Gennip, chief executive officer Coöperatie VGZ
• Marjo Vissers-Kuijpers, chief health officer Coöperatie VGZ
• Ab Klink, tot 01-07-2021 lid raad van bestuur Coöperatie VGZ
• Charlotte Oldenburg, missieleider Netwerk Zinnige Zorg Coöperatie VGZ
• Anke Nizet, public affairs manager Coöperatie VGZ

Meer informatie: 

Op deze pagina vindt u de tekst van het manifest en video’s van Jolande Tijhuis, Luc Kenter, Ymke Fokma en Karien van Gennip.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam