Marjo Vissers benoemd tot Chief Executive Officer van Coöperatie VGZ

14-07-2022
 Op voordracht van de Raad van Commissarissen heeft de Ledenraad Marjo Vissers – Kuijpers (1968) benoemd tot Chief Executive Officer (CEO) en voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. Marjo Vissers nam het voorzitterschap al tijdelijk over van Karien van Gennip, die per 10 januari 2022 de functie van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvaardde. De Nederlandsche Bank heeft haar definitieve benoeming goedgekeurd. Cas Ceulen vervult op dit moment ad interim de functie van Chief Health Officer (CHO). De procedure voor de definitieve invulling van deze functie bevindt zich in de eindfase.

 

Bekrachtiging van VGZ-strategie

Ron Icke, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is blij met de benoeming van Marjo Vissers. “Marjo Vissers staat bekend om haar passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Van meet af aan was zij een van de aanjagers van de zinnige zorg-strategie en het ervaringsnetwerk dat VGZ hier met koplopers in de zorg omheen bouwde. Samen met hen is de transformatie naar zinnige, passende zorg in Nederland op de kaart gezet. Ook had Marjo Vissers een voortrekkersrol in de totstandkoming van de vernieuwde strategie van de coöperatie. De definitieve benoeming van Marjo ziet de Raad als een katalysator voor een succesvolle implementatie van deze strategie.”

Ruime ervaring

Als CEO is Marjo Vissers voorzitter van het Executive Committee en voorzitter van de Raad van Bestuur. Marjo Vissers is sinds 2011 in dienst bij VGZ. Daar was zij sinds 2014 divisievoorzitter zorg tot zij in 2021 werd benoemd tot Chief Health Officer (CHO). In die laatste rol was zij verantwoordelijk voor de portefeuille zorg en zorginkoop (Zvw en Wlz) en dagelijkse aansturing van de organisatie op dit onderdeel.

Nederland gezonder

Marjo Vissers: “De zorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging. En die uitdaging kunnen we alleen samen aangaan. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we samen met het zorgveld op zoek naar slimme oplossingen om zorgpersoneel te ontlasten en hun werkplezier te vergroten. Dat betekent een versnelling op passende zorg, onder andere door een transformatie naar digitaal waar dat kan. Daarnaast werken we aan een verschuiving van zorg naar gezondheid en zorg. Dat vraagt ook om verbinding en samenwerking met andere maatschappelijke partners. Ik ben er trots op dat ik me als CEO, samen met al mijn collega’s, in kan zetten om Nederland gezonder en de zorg toekomstbestendig te maken, voor iedereen.”

Samenstelling Executive Committee

Na aanstelling van Marjo Vissers bestaat het Executive Committee van Coöperatie VGZ uit de volgende zes leden:

Marjo Vissers - Kuijpers - Chief Executive Officer (CEO)
Cas Ceulen - Chief Health Officer (CHO) a.i.
Kees Hamster - Chief Financial and Risk Officer (CFRO)
Frank Elion - Chief Member Officer (CMO)
Jojanneke Goedings - Chief People & Sustainability Officer (CPSO)
Mirjam Verhoeven - Chief Transformation & Information Officer (CTIO)

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam