Maastricht UMC+ en VGZ intensiveren samenwerking

14-12-2015
Het Maastricht UMC+ en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ hebben overeenstemming bereikt over een contract voor drie jaar. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat door deze langdurige samenwerking de zorg kwalitatief beter en betaalbaarder wordt. “Hiermee leggen we een basis voor het realiseren van de best mogelijke zorg. Samen investeren we in de reguliere en academische zorg binnen ons ziekenhuis en in verbetering van de gezondheid in de regio”, zegt Marja van Dieijen-Visser, voorzitter van de Raad van Bestuur van Maastricht UMC+. 

Substitutie, doelmatigheid en preventie

Belangrijke thema’s in de samenwerking zijn onder meer: substitutie van de ziekenhuiszorg (verdubbeling van de consulten in de stadspoli’s), gezamenlijke inkoop van medicijnen (longmedicatie), doelmatigheid en preventie.
Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van VGZ: “Wij kiezen er als grootste verzekeraar in de regio bewust voor om meerjarige afspraken te maken met het Maastricht UMC+. De afgelopen jaren hebben we in de proeftuin Blauwe Zorg ervaren dat we samen resultaten kunnen bereiken als het gaat om zinnige en doelmatige zorg. We staan daarmee garant voor goede en eigentijdse zorg, die op een hoge waardering van patiënten en verzekerden kan rekenen. En in die samenwerking willen we de komende jaren verder investeren.”

Good practices

VGZ heeft met enkele andere ziekenhuizen ook langdurige overeenkomsten getekend, waardoor het mogelijk is om samen met die ziekenhuizen de zorg te verbeteren. “De goede voorbeelden uit  Maastricht kunnen snel gedeeld worden met andere ziekenhuizen en andersom,” aldus Klink. Zo begint Maastricht UMC+ het komende jaar met het betrekken van geriaters bij de behandeling van ouderen met hartklachten. Cardioloog, geriater en patiënt maken in die werkwijze samen afspraken over de zorg die het beste past bij de betreffende patiënt. Het is een good practice die in andere samenwerkingsverbanden van VGZ al tot goede resultaten leidt.
Het op deze manier realiseren van zinnige en betaalbare zorg staat centraal in het meerjarencontract. Daarbij is het streven onder meer om onnodige behandeling en hersteloperaties te voorkomen en de kwaliteit van leven verder te bevorderen.
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam