Ingrid Thijssen en Mel Kroon benoemd in RvC Cooperatie VGZ

30-11-2016
De Ledenraad van Coöperatie VGZ heeft in de algemene vergadering van 29 november 2016 ingestemd met de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Ingrid Thijssen en Mel Kroon starten met hun nieuwe taak per 1 januari 2017.
Zowel mevrouw Thijssen als de heer Kroon zijn lid van Raden van Bestuur van twee belangrijke spelers in de energiesector. Thijssen is Chief Operating Officer van Alliander, een essentiële schakel tussen consumenten en energieleveranciers. Kroon is Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur van TenneT, de eigenaar van de Nederlandse (en een groot deel van de Duitse) hoogspanningsnetten.
 
Ingrid Thijssen: ’Zorgverzekeraars spelen een cruciale rol’
In 2016 werd Thijssen gekozen tot ‘Topvrouw van het jaar.’ Gevraagd naar haar motivatie bij het aanvaarden van een commissariaat bij Coöperatie VGZ stelt Ingrid Thijssen: “Ik vind het waardevol om lid te worden van de Raad van Commissarissen van VGZ, omdat ik me graag inzet voor maatschappelijke vraagstukken. Een zorgverzekering heb je voor de situaties waarin je kwetsbaar bent. Dat moet goed geregeld zijn. Zorgverzekeraars spelen bovendien een cruciale rol in het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Daar zit ook een belangrijke overeenkomst met mijn dagelijks werk bij Alliander: "Wij zijn immers verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de energievoorziening." Namens de Raad van Commissarissen zal mevrouw Thijssen tevens optreden als vertrouwenspersoon voor de Ondernemingsraad
 
Mel Kroon: ‘Extreem boeiend en relevant’
Ook Mel Kroon heeft heldere beweegredenen om juist bij Coöperatie VGZ een positie in de Raad van Commissarissen te willen innemen. “De toekomst van het zorgstelsel is een van de meest relevante onderwerpen voor de samenleving. De toenemende levensverwachting, sterke ontwikkeling in de medische mogelijkheden, maar ook de daarmee gepaard gaande hoge kosten zijn aspecten die het extreem boeiend maken om als toezichthouder betrokken te zijn bij VGZ, een zeer klantgerichte en innoverende zorgverzekeraar." Vóór zijn huidige functie deed Kroon de nodige ervaring op in de verzekeringswereld, via directiefuncties bij meerdere verzekeraars. Daarnaast heeft hij veel ervaring op het vlak van intern toezicht via eerdere én huidige commissariaten en bestuursfuncties.  
 
RvC-voorzitter Van der Meer: ‘Vergelijkbare maatschappelijke rol’
Rudy van der Meer, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is blij met de twee benoemingen. “Met de komst van deze twee ervaren bestuurders wordt de Raad van Commissarissen verder versterkt, zowel bij haar taak van toezichthouder als bij die van sparringpartner voor de Raad van Bestuur. Daarnaast sluit de maatschappelijke functie van de organisaties waarin beiden werkzaam zijn, op het snijvlak van publieke taken en privaat ondernemerschap, zeer vergelijkbaar met de rol van een grote zorgverzekeraar als Coöperatie VGZ.”
 
Samenstelling Raad van Commissarissen
Met de benoeming wordt voorzien in twee vacatures in de Raad van Commissarissen. In het voorjaar van 2017 wordt de Raad van Commissarissen uitgebreid met een zevende lid. De Raad van Commissarissen constateert dat Coöperatie VGZ, net als andere financiële dienstverleners, in snel tempo transformeert naar een digitale organisatie. Om hierop in haar toezicht effectief te kunnen anticiperen, is een uitbreiding van de Raad met een commissaris die bij uitstek kundig en ervaren is op dat gebied, belangrijk. 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam