Gupta stelt stappenplan op voor versnelde verduurzaming zorgsector

02-06-2022
Voor een snellere verduurzaming van de zorg ontwikkelde Coöperatie VGZ een verduurzamingsstrategie. Om focus te bepalen is samen met Gupta Strategists in kaart gebracht wat de impact is van de verschillende zorgsoorten op de vier pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Het traject is vorig jaar gestart en vertaalt zich nu naar het zorginkoopbeleid van VGZ en het Gupta-rapport ‘De inhaalrace naar duurzame zorg’.

Met de inzichten van de impactanalyse, die in opdracht van VGZ is opgesteld, hoopt de zorgverzekeraar ook anderen te inspireren om de transitie naar duurzame zorg te versnellen. “We willen het voortouw nemen in de verduurzaming van de zorg”, vertelt Jojanneke Goedings, Chief People and Sustainability Officer bij Coöperatie VGZ.

Van impactanalyse naar zorginkoopbeleid

VGZ wilde inzichtelijk krijgen welke stappen er genomen moeten worden om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen en waar de grootste kansen liggen. Daarvoor heeft Gupta Strategists in opdracht van VGZ een impactanalyse uitgevoerd. Het resultaat van de impactanalyse is een heatmap die weergeeft welke pijlers in welke deelsectoren het meeste drukken op de totale impact van de zorg.

Op basis van de heatmap heeft VGZ een roadmap naar verduurzaming van de zorgsector opgesteld, een stapsgewijze aanpak om duurzaamheid integraal onderdeel te maken van de zorginkoop. De vier focusgebieden met de meeste impact op duurzaamheid zijn:

 • CO2-reductie binnen de ziekenhuiszorg
 • Circulair werken binnen de ouderenzorg
 • Reductie medicijnemissies bij apotheken
 • Verduurzamen van zorgvastgoed

Voor deze focusgebieden heeft VGZ specifiek inkoopbeleid gemaakt en concrete verwachtingen geformuleerd richting zorgaanbieders. Zo vraagt VGZ de ziekenhuizen om hun CO2-voetafdruk in kaart te brengen en reductiedoelen voor 2025 te stellen. Van apotheken wordt verwacht dat ze actief bijdragen aan de inzameling van overgebleven medicijnen, zorgen voor gepaste uitgifte van medicijnen en doelmatig voorschrijven stimuleren. De leveranciers van preferente geneesmiddelen tekenen een duurzaamheidsverklaring en geven aan hoe ze de productie gaan verduurzamen. De komende jaren wordt de impact geëvalueerd en breidt VGZ dit duurzaamheidsbeleid stapsgewijs uit naar meer thema’s en zorgsoorten. 

Met passende zorg naar snellere verduurzaming 

VGZ ziet het op te stellen Integraal Zorg Akkoord (IZA) als een belangrijke kans om verduurzaming van de zorgsector te versnellen. In het IZA staan preventie en passende zorg centraal. 

Marjo Vissers-Kuijpers, CEO a.i. van Coöperatie VGZ: “Voorkomen van zorg en alleen dié zorg leveren die noodzakelijk is (passende zorg red.) heeft een stevige impact op duurzaamheid. Het is goed om ook als zorgsector verantwoordelijkheid te nemen voor verduurzaming.”

Verduurzaming alleen samen mogelijk

Het versnellen van de verduurzaming is alleen mogelijk door samenwerking. De inzichten uit de impactanalyse worden daarom door VGZ gedeeld, zodat ook andere zorgverzekeraars er hun voordeel mee kunnen behalen bij het prioriteren en concretiseren van hun verduurzamingstrategie. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam