Een bezoek aan de specialist in het ziekenhuis komt vaak ten laste van het eigen risico van onze verzekerden. Daarom vindt Coöperatie VGZ het belangrijk dat de consulttarieven passend zijn voor de dienstverlening die een patiënt krijgt.

Goede prijsstelling

In de afspraken die we voor 2016 gaan maken met ziekenhuizen, zullen we dan ook extra aandacht besteden aan een goede prijsstelling. Wij zullen de tarieven die ziekenhuizen ons aanbieden grondig vergelijken en analyseren. We gaan de ziekenhuizen helpen, maar ook uitdagen om met passende consulttarieven te komen en zo samen met ons te werken aan het betaalbaar houden van de zorg in Nederland.

Diverse media hebben aandacht aan dit onderwerp besteed, waaronder: nu.nl en RTL Nieuws.

Tabel ziekenhuistarieven.png