Afspraken VGZ en Zuyderland voor goede zorg in Zuid-Limburg

22-11-2018
Coöperatie VGZ en het Zuyderland Ziekenhuis in Sittard en Heerlen hebben afspraken gemaakt om te zorgen dat verzekerden bij Coöperatie VGZ ook de komende tijd goede zorg in de regio kunnen krijgen. Dit is mogelijk in het Zuyderland, met in sommige gevallen een langere wachttijd, maar ook bij zorgaanbieders in de regio. VGZ realiseert zich dat deze situatie voor sommige patiënten vervelend kan zijn. Daarom doet VGZ er alles aan om de mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo vergoedt VGZ eventuele extra reis- en parkeerkosten.

Coöperatie VGZ (VGZ) en Zuyderland Medisch Centrum (Zuyderland) hebben in 2018 afspraken gemaakt over het maximaal door Zuyderland aan zorg te besteden bedrag aan VGZ-verzekerden. De inschatting nu is dat dit vooraf voor VGZ-verzekerden afgesproken budget in 2018 wordt overschreden.

Voldoende zorg

Coöperatie VGZ heeft voor de regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek voldoende zorg geregeld. Daarom krijgen verzekerden voor een aantal behandelingen de keuze tussen 8 weken wachttijd bij Zuyderland óf een verwijzing naar een andere instelling in de regio. Dit is in goed overleg met Zuyderland tot stand gekomen.

Geen extra wachttijd voor spoedzorg en kinderen

De extra wachttijd geldt al sinds 1 november 2018 voor VGZ-verzekerden die zich bij Zuyderland melden voor een eerste consult met een zorgvraag voor staar (cataract), een heup- of een knievervanging, liesbreuk en enkele planbare KNO-aandoeningen. Deze extra wachttijd voor VGZ-verzekerden geldt voor nieuwe patiënten die zich in de periode tot en met 31 december 2018 melden bij Zuyderland voor zorg en geldt niet voor spoedzorg en kinderen.

Zorgbemiddeling

Indien de VGZ-verzekerden voor bovengenoemde zorgvragen eerder geholpen wensen te worden, dan kunnen deze zich melden voor zorgbemiddeling bij de afdeling Zorgadvies van VGZ, via 088 131 16 11. Afdeling Zorgadvies van VGZ houdt zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van de patiënt. Als de voorkeur van de patiënt er naar uitgaat om de afspraak in Zuyderland af te wachten, kan dat ook. VGZ vergoedt reiskosten, parkeerkosten en er is een eventuele tegemoetkoming voor als u kosten maakt voor kinderopvang.

Onder Coöperatie VGZ vallen naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, VGZ voor de zorg, Zorgzaam, UMC en IZA.

Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam