Genomineerden Zinnige Zorg Award 2017 bekend

15-05-2017
Samen met zorgaanbieders en andere zorgpartijen werkt Coöperatie VGZ aan zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten, gedragen door zorgaanbieders. Dat vraagt om aansprekende ideeën die de zorg eenvoudiger, logischer en slimmer maken. VGZ zoekt naar de meest veelbelovende ideeën en beloont ze ook dit jaar weer met een VGZ Zinnige Zorg Award én budget voor realisatie. Het Nederlandse publiek bepaalt mede wie de winnaars worden van deze tweede editie van de VGZ Zinnige Zorg Award.
De 2017 editie van de Zinnige Zorg Award telt tien genomineerde projecten. Zij dingen mee naar de drie prijzen: 10.000 euro voor de winnaar (Gouden award), 5.000 euro voor de nummer twee (Zilveren award) en 2.500 euro voor de derde plaats (Bronzen award). Het prijzengeld kunnen de winnaars besteden aan zorgvernieuwing.
 
Vorig jaar won het initiatief ‘Keer Diabetes Om’ van stichting Voeding leeft de Gouden award. Bij deze zorgvernieuwing wordt voeding als medicijn ingezet bij de behandeling van diabetes type 2. Inmiddels is het project met behulp van VGZ uitgebreid naar 2500 deelnemers de komende jaren.
 

De tien genomineerden voor de Zinnige Zorg Award 2017 zijn:

 

1 Keuzehulp Galblaas en Liesbreuk – Ziekenhuis Bernhoven

Eenvoudiger samen beslissen over een operatie

Bij een liesbreuk of galstenen wordt al snel aan een operatie gedacht. Maar dat hoeft niet altijd de beste oplossing te zijn. In Bernhoven is voor dit soort operaties Keuzehulp in het leven geroepen. Deze online tool stelt een aantal belangrijke vragen. Wat houdt mijn aandoening in? Wat is eraan te doen? Is een operatie in mijn geval noodzakelijk? Na het beantwoorden van de vragen wordt samen met de arts gekeken naar de beste oplossing. Daardoor kan een goede keuze worden gemaakt voor een behandeling die het beste aansluit bij de persoonlijke omstandigheden.
 

2 Intensive Home Treatment – Stichting Dimence

Minder crisisopnames psychiatrische patiënten door intensieve behandeling thuis

Een opname op een klinische afdeling van een psychiatrische instelling kan erg ingrijpend zijn. Plotseling worden mensen uit hun veilige thuissituatie gerukt. Niet geheel verwonderlijk dat zo’n opname niet altijd het gewenste resultaat kent.  IHT is een zorgvernieuwing die binnen Stichting Dimence in de hele organisatie is doorgevoerd. De kernvisie ‘Beter worden doe je thuis’ wordt breed gedragen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat een psychiatrisch patiënt niet altijd opgenomen hoeft te worden. Intensieve multidisciplinaire behandeling in de thuissituatie vervangt de opname en is altijd 24/7 beschikbaar. In de eigen omgeving herstellen mensen sneller in de brede zin van het woord; niet alleen medisch herstel maar ook persoonlijk en maatschappelijk herstel. Bovendien zijn de naasten zo veel beter betrokken bij het proces. Een beter herstel, een minder ingrijpende behandeling en minder crisisopnames.
 

3 Breast Clinic – Albert Schweitzer Ziekenhuis

Binnen een uur de uitslag van borstfoto’s

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Dit brengt vaak veel angst en onzekerheid met zich mee. Vooral tijdens het wachten op de uitslag van onderzoeken of röntgenfoto’s. De Breast Clinic, een speciale afdeling binnen het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ), geeft vrouwen binnen een uur de uitslag van hun borstfoto. Dit kan doordat de radioloog de foto’s direct zelf beoordeelt. Vrouwen hoeven daarvoor niet eerst naar de chirurg waar ze soms wel 10 dagen op de uitslag moeten wachten. Dus de Breast Clinic geeft minder onzekerheid en een vele malen minder lange wachttijd.
 

4 Meer diagnostiek op de huisartsenpost – RIVAS Zorggroep

Niet perse naar het ziekenhuis voor een diagnose

Tot voor kort werden mensen die buiten kantooruren op de huisartsenpost kwamen en waarbij het vermoeden bestond van een breuk snel doorgestuurd naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis voor foto’s. Maar is dit altijd nodig? De huisartsen in Gorinchem en Rivas zorggroep komen samen met de zorgvernieuwing ‘Meer diagnostiek op de huisartsenpost (HAP)’ en voorkomen daarmee onnodig bezoek aan het ziekenhuis. Door deze werkwijze kan de huisarts zelf foto’s laten maken, die laten beoordelen door een arts in het ziekenhuis en daarmee uitsluiten dat er iets is gebroken. Hetzelfde proces is ingericht om hartfilmpjes te maken bij een mogelijke hartritmestoornis. Resultaat: geen onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Bovendien is er sneller zekerheid en het eigen risico van mensen wordt niet onnodig aangesproken als zij niet naar het ziekenhuis blijken te hoeven.
 

5 Minder medicijnen door ontbijt - Radboudumc

Minder medicijnen en bijwerkingen door inname tijdens het ontbijt

Kanker is een afschuwelijke ziekte. Gelukkig bestaan er tegenwoordig medicijnen die de groei en uitzaaiing van kankercellen kunnen remmen. Pazopanib is er hier één van. Helaas brengt dit medicijn ook vervelende bijwerkingen met zich mee. Het Radboudumc heeft verschillende onderzoeken gedaan om de bijwerkingen voor kankerpatiënten zo minimaal mogelijk te maken. Hieruit is gebleken dat het innemen van Pazopanib tijdens het ontbijt voor veel minder bijwerkingen zorgt. Doordat het ontbijt zorgt voor een betere opname van het medicijn in het bloed. Bovendien hoeft er dan een kwart minder van het heftige medicijn te worden ingenomen met hetzelfde resultaat.
 

6 LifeVest – AMC

Minder onnodige hartoperaties

Hartritmestoornissen? Dan moet een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) worden geplaatst, was lange tijd het uitgangspunt. Een ICD is een apparaat dat regelmatig een schok geeft aan het lichaam om het normale hartritme te herstellen. Een goede oplossing. Maar een ICD implantatie is een ingrijpende gebeurtenis en het dragen van een ICD heeft invloed op het dagelijks leven. Het AMC heeft daar een oplossing voor bedacht: het LifeVest. Dit vest wordt tijdelijk op het lichaam gedragen en geeft dezelfde bescherming als een ICD. Maar als het niet langer nodig is, is het vest ook zo weer verwijderd. Dit voorkomt onnodige operaties. Ook biedt dit een uitstekende oplossing voor mensen bij wie de ICD verwijderd is vanwege een infectie. In plaats van een langdurige ziekenhuisopname kunnen zij  tot aan herimplantatie van de ICD, gewoon naar huis met een LifeVest. Deze werkwijze komt in aanmerking voor de VGZ Zinnige Zorg Award 2017, de publieksprijzen die zorgverzekeraar VGZ toekent aan zorgvernieuwingen die leiden tot zinnige zorg.
 
 

7 Luchtbrug - Radboudumc

Innovatieve online astmazorg voor kinderen

Ieder kind moet zorgeloos kunnen spelen en naar school kunnen. Ook kinderen met astma. Zij moeten alleen wel regelmatig in de gaten worden gehouden, om te zien of hun astma nog onder controle is. Al snel wordt dan aan een ziekenhuisbezoek gedacht. Maar dit hoeft niet zo te zijn. Luchtbrug is een online astmakliniek van het Radboudumc waarmee kinderen en jongeren met astma online kunnen worden gemonitord. Astmazorg via Luchtbrug kan ziekenhuisbezoeken (deels) vervangen. Hierdoor hoeven kinderen minder vaak naar het ziekenhuis; wat tijd, kosten en energie bespaart.
 

8 Medeye – Deventer Ziekenhuis

Slim oog voorkomt medicatiefouten 

Fouten maken gebeurt overal. Maar in een ziekenhuis kan een medicatiefout ernstige gevolgen hebben. Het Deventer Ziekenhuis heeft daarom een nieuwe werkwijze ingevoerd waarin de MedEye een belangrijke rol speelt. Dit is een innovatief apparaat waarmee het toedienen van medicijnen aan het bed van de patiënt automatisch wordt gecontroleerd. Klopt alle medicatie? Dan geeft de MedEye een signaal en kunnen de medicijnen veilig worden toegediend. Met deze zorgvernieuwing wil het ziekenhuis toe naar foutloze medicatietoediening. Met als resultaat: het uitsluiten van medicatiefouten en een daling van de kosten.
 

9 Stomadouche - Stomydo

Eenvoudig stoma reinigen

Nederland telt 38.000 stomadragers. Voor deze mensen is een stoma onderdeel van hun lichaam geworden. Daarom is het voor hen heel belangrijk om hun stoma goed schoon te houden. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan! Slechte hygiëne van een stoma kan vervelende gevolgen hebben: infecties, lekkage, een slechte huid rondom de stoma en een verhoogd gebruik van stomamateriaal. Met de stomadouche van Stomydo houden stomadragers de huid rondom hun stoma op een eenvoudige manier schoon. De stomadrager heeft zo minder materialen nodig en voelt zicht schoner en zelfverzekerder.
 

10 Voluit leven - Ernst Bohlmeijer (Universiteit van Twente) en Monique Hulsbergen 

De combinatie van therapie en zelfhulp vergroot psychologische flexibiliteit

‘Voluit leven’ ontwikkeld door Ernst Bohlmeijer (Universiteit van Twente) en Monique Hulsbergen is een behandeling die bestaat uit een combinatie van zelfhulp via e-health of via een boek en persoonlijke gesprekken. Dit is een bewezen effectieve methode voor mensen met een milde of matige depressie als diagnose. Voluit leven is gebaseerd op ‘acceptance and commitment therapy’ (ATC) en mindfulness. De focus ligt hier op het vergroten van psychologische flexibiliteit in plaats van enkel op klachtenreductie. Deelnemers leren moeilijke ervaringen te accepteren en te leven op basis van hun waarden.
 

Stemmen en prijsuitreiking

De tien genomineerden dingen mee naar drie prijzen: 10.000 euro voor de winnaar (gouden award), 5.000 euro voor  nummer twee (zilveren award) en 2.500 euro voor de derde plaats (bronzen award). De winnaars kunnen hun prijs besteden aan zorgvernieuwing. Het Nederlandse publiek bepaalt vanaf vandaag wie de drie finalisten worden. Stemmen kan nog tot 4 juni op www.zinnigezorgaward.nl
 
Een deskundige jury beoordeelt 6 juni op een speciale finale avond de drie gekozen ideeën met de meeste stemmen. De prijsuitreiking vindt plaats op het hoofdkantoor van coöperatie VGZ in Arnhem.
 
Meer informatie over de Zinnige Zorg Award is te vinden op zinnigezorgaward.nl.
Video’s van de genomineerden staan op YouTube.
Wilt u tijdens de finale op 6 juni aanwezig zijn neem dan contact met ons op.
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam