Duurzaamheid bij VGZ: van hulp bij schuld tot mantelzorg

10-10-2018

VGZ ‘Hulp bij schuld’ heeft geleid tot daling van 6.000 mensen met betalingsachterstand ten opzichte van eind 2017. Daarnaast voldoet 99% van onze beleggingsportefeuille aan duurzame ESG criteria. Vandaag is de landelijke Dag van de Duurzaamheid. VGZ geeft inzicht in wat het afgelopen half jaar is bereikt op dit gebied, op sociaal, economisch en op milieuvlak. 

Bij MVO en duurzaamheid denken mensen vaak aan milieu. Voor Coöperatie VGZ is dit eigenlijk het kleinste onderdeel van ons MVO/duurzaamheidsbeleid. Uiteraard dragen we ons steentje  bij door onder meer reductie van CO2 uitstoot (gehalveerd sinds eind 2017) en het recyclen van afval. In dit kader tekent VGZ vandaag samen met Minister Bruins en zo’n honderd zorgorganisaties de Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’. De focus van VGZ ligt echter op sociaal en economisch gebied. 

Zinnige zorg

Duurzaam ondernemen is voor VGZ ‘common sense’. Samen met zorgaanbieders werken we aan zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en die op termijn ook toegankelijk (betaalbaar) blijft voor iedereen. Om dit te realiseren hebben we inmiddels 500 initiatieven opgehaald voor duurzame zorg en zijn we een strategische samenwerking aangegaan met 15 zorgaanbieders.  

Hulp bij schuld

VGZ werkt nauw samen met gemeenten om klanten vroegtijdig te helpen hun schulden terug te dringen en bij problematische schulden tot een duurzame oplossing te komen. Ook bieden we de mogelijkheid om het eigen risico vooraf gespreid te betalen. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het aantal klanten met een betalingsachterstand het afgelopen half jaar is gedaald van 52.000 naar 46.000 mensen. 

De resultaten in beeld

Ook met duurzaam beleggen en diverse mantelzorgprojecten hebben we de afgelopen periode mooie stappen gezet. In de infographic over Duurzaamheid bij VGZ staan de activiteiten en de resultaten van het afgelopen half jaar. 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam