Driekwart Nederlanders wil fors lager eigen risico

14-09-2016
Bijna driekwart van de Nederlanders (73%) is niet tegen een verplicht eigen risico in de zorg. Wel moet het eigen risico fors omlaag. Voor hen is een hoogte van 212 euro acceptabel.  Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Coöperatie  VGZ roept, namens haar ruim 4 miljoen klanten de politiek op om het verplicht eigen risico fors te verlagen. 
In een onderzoek worden het betaalbaar houden van de zorgkosten (37%), het ontmoedigen van onnodige zorg (32%) en het bewust maken van hoge zorgkosten (12%) het vaakst genoemd als belangrijkste reden voor het bestaan van het eigen risico. Maar tegelijkertijd vindt een overgroot deel van de ondervraagden dat door het huidige eigen risico de zorg te duur is voor sommige mensen en wordt gevreesd dat noodzakelijke zorg wordt uitgesteld.
 

Forse verlaging eigen risico

Tom Kliphuis, bestuursvoorzitter van Coöperatie VGZ: “De Nederlandse bevolking heeft een zeer genuanceerd oordeel over het eigen risico. Afschaffen gaat te ver, maar een forse verlaging is wenselijk. Dat sluit goed aan op onze visie op het onderwerp. Het eigen risico heeft een functie, maar het moet mensen niet onnodig in de financiële problemen brengen of leiden tot het uitstellen van noodzakelijke zorg. Daarom pleiten wij voor een forse verlaging van het eigen risico.”

Kennis over eigen risico

Uit het onderzoekt blijkt verder dat het Nederlands publiek ten opzichte van vorig jaar minder goed op de hoogte is wat er uitgezonderd is van het eigen risico. Veel mensen denken onterecht dat huisartsbezoek en zorg voor meeverzekerde kinderen ook meetellen voor het eigen risico.
 

Cijfer zorgmijding stabiel

Eén op de vijf Nederlanders (19%) geeft aan sinds 1 januari wel eens zorg te hebben uitgesteld of gemeden. Dit cijfer is stabiel ten opzichte van het vorige onderzoek in 2015. Hierbij gaat het opnieuw vooral om ‘huisartsbezoek’, ‘zorg bij een specialist in het ziekenhuis’ en ‘medicijnen op recept’.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam