De formule van het Netwerk Zinnige Zorg

11-07-2019
Hoe mooi is het als je samen de ambitie hebt om de zorg beter te maken voor de patiënt? Als je de maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om de zorg betaalbaar te houden? En hoe mooi is het als je gezamenlijk al 100 goede voorbeelden opgeleverd hebt die aantoonbaar leiden tot zinnige zorg én breder toegepast worden? Het Netwerk Zinnige Zorg werkt hier samen hard aan! Benieuwd? Bekijk het bijbehorende filmpje! 
De heer Timmermans (Bestuursvoorzitter Dijklander ziekenhuis): ‘… het mooie van het Netwerk is dat we gezamenlijk met alle alliantiepartners deze weg afleggen. Je merkt dat het een brede beweging is in het land. Er wordt ook breder aan gewerkt. Vanuit het hoofdlijnenakkoord, de NVZ, maar zeker in het Netwerk Zinnige Zorg.’ 
 
Op dinsdag 9 juli organiseerde het Netwerk Zinnige Zorg een inspiratiesessie voor de Minister voor Medische Zorg en Sport, de heer Bruins. We spraken over onze gezamenlijke ambitie, onze doelen en we deelden onze resultaten met de heer Bruins. 
 
De heer van der Meer (Bestuursvoorzitter Albert Schweitzer ziekenhuis): ‘Een succesverhaal uit het Albert Schweitzer ziekenhuis is ‘myAirvo’: veertig patiënten met ernstige COPD maken thuis gebruik van ademhalingsondersteuning. Dat verhoogt hun kwaliteit van leven en voorkomt ziekenhuisopnames.’ 
 
De afgelopen jaren hebben we een netwerk gevormd van 12 ziekenhuizen, 4 GGZ instellingen en 1 V&V instelling die goede voorbeelden, good practices, van Zinnige Zorg aandragen en door ontwikkelen. Wij zetten ons gezamenlijk in voor een brede implementatie van bewezen good practices, omdat gemotiveerde artsen keer op keer laten zien dat het resulteert in betere zorg voor de patiënt! Het werkt! Het is fantastisch om te zien hoeveel energie deze benadering losmaakt bij professionals en bestuurders in de zorg. Als we de nu gevonden good practices kunnen gaan toepassen bij alle alliantiepartners, kunnen we de komende jaren tientallen miljoenen euro’s besparen door betere zorg voor de patiënt te realiseren. 
 
De heer Bruins (Minister voor Medische Zorg en Sport): ‘… Ab Klink begon zijn presentatie met de boodschap dat we al vele jaren lang het beste zorgstelsel hebben van Europa… en er is ons alles aan gelegen om dat nog vele jaren zo te houden…’
 
De heer Klink (Bestuurslid Coöperatie VGZ): ‘Verzekeraars en zorgaanbieders hebben aangegeven dat deze formule werkt.. ik denk ook zeker dat de Minister dat meeneemt in zijn overleggen in de Tweede Kamer… hier zullen we nog vaker met elkaar over spreken’. 
 
Conclusie: de formule is écht samenwerken, elkaar versterken op basis van wederzijds vertrouwen, samen werken aan betere zorg voor de patiënt, én gezamenlijk de zinnige zorg beweging uitdragen en verspreiden door heel Nederland! 
 
TO BE CONTINUED! 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam