CWZ volop aan de slag met transformatieplan na goedkeuring snelle toets VGZ en CZ

Veel vaker basis ziekenhuiszorg dichtbij huis

20-02-2024

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen heeft via een snelle toets van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en CZ een positieve beoordeling ontvangen voor het transformatieplan ‘Een ziekenhuis zonder muren’ in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Met dit plan wil het CWZ - samen met de regio - de zorg voor de inwoners van Nijmegen anders inrichten voor de toekomst. Met de goedkeuring van de snelle toets is een belangrijke stap gezet.

Zorgvraag opvangen

CWZ en de zorgverzekeraars VGZ en CZ werken al meerdere jaren intensief samen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de ziekenhuiszorg in de regio Nijmegen. De inzet op Passende Zorg staat onder andere centraal in het partnerschap dat het CWZ is aangegaan met VGZ (Zinnige Zorg Alliantie). Doel van de IZA-aanvraag van het CWZ is om oplossingen te vinden voor de groeiende zorgvraag tegenover de schaarser wordende capaciteit aan zorgprofessionals en middelen, waarbij de kwaliteit van leven van de patiënt voorop staat. Daarvoor moet de zorg, maar ook onze samenleving anders in worden gericht. Het CWZ zet met het transformatieplan vol in op zo’n 40 innovatieve projecten op het vlak van passende zorg, efficiënt uitgevoerde zorg en kwaliteit van leven van de patiënt. De basis van het transformatieplan is samenwerking in de keten van zorg en welzijn.

‘Het CWZ is het regioziekenhuis van Nijmegen en omgeving’, concludeert Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter van het CWZ. ‘Zowel huisartsen als patiënten vertrouwen erop dat zij nu, maar ook in de toekomst bij ons terechtkunnen voor goede medisch-specialistische zorg. Om aan die verwachting te kunnen voldoen moeten we de samenwerking in de keten intensiveren, met zowel zorgaanbieders als de collega’s uit het sociaal domein. Met dit transformatieplan geven we hier een forse impuls aan.’

Ziekenhuiszorg van de toekomst

Het CWZ gaat er in de toekomst anders uitzien dan nu. De twee CWZ-locaties in Nijmegen-Waalsprong en Druten worden doorontwikkeld met een breder aanbod aan specialistische ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en wijkzorg. Hierbij gaan ook verpleegkundig specialisten en physician assistants een belangrijke rol spelen, met name bij de begeleiding van patiënten met een chronische zorgvraag. Mensen zullen veel vaker basis ziekenhuiszorg dichtbij huis krijgen op deze locaties, en minder vaak en korter in het ziekenhuis op de hoofdlocatie in Nijmegen. Patiënten kunnen daar juist wel terecht met complexe zorgvragen waarvoor hoogspecialistische zorg of topklinische interventies nodig zijn.

Marcel Meijer, strategisch alliantiemanager bij VGZ: ‘Het krachtige aan dit transformatieplan is dat het CWZ vol inzet op zinnige zorg voor de patiënt op de juiste plek. Binnen of buiten de muren van het ziekenhuis. En daar komt nog bij: hybride zorg. Dat betekent digitaal en thuis bij de patiënt als dat kan; fysiek en op locatie als dat nodig is. Het CWZ zet in 2024 in op 12 tot 15 hybride zorgpaden voor zo’n 20.000 patiënten. Zo krijgen steeds meer patiënten toegang tot de beste zorg dichtbij en blijft het werk voor zorgverleners aantrekkelijk en werkbaar. Samen met CZ stimuleren en ondersteunen we het CWZ dan ook volop bij de verdere uitwerking en uitvoering van het transformatieplan.’


Foto CWZ Nijmegen, fotograaf Patricia Rehe

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam