Coöperatie VGZ vernieuwt topstructuur

09-06-2021
In lijn met haar nieuwe strategie, kondigt Coöperatie VGZ vandaag een nieuwe topstructuur aan. Met dit team bouwt Coöperatie VGZ slagvaardig aan een toekomstbestendige organisatie. De nieuwe topstructuur en de leden van het Executive Committee zijn inmiddels goedgekeurd door de interne en externe toezichthouders.


Samenstelling Executive Committee

Het Executive Committee is per 15 juni aanstaande het besluitvormend orgaan dat Coöperatie VGZ als één geheel aan zal sturen. Dit zogenoemde ExCo heeft gezamenlijk de dagelijkse leiding over VGZ en bestaat uit zes leden, waarvan twee leden de statutaire rol van Raad van Bestuur vervullen: Karien van Gennip als Chief Executive Officer (CEO) en Kees Hamster als Chief Financial and Risk Officer (CFRO).

Daarnaast heeft het ExCo nog vier leden. Het gaat om de volgende functies:

Chief Member Officer (CMO) - Frank Elion
Chief Health Officer (CHO) - Marjo Vissers-Kuijpers
Chief Transformation & Information Officer (CTIO) - Mirjam Verhoeven
Chief People & Sustainability Officer (CPSO) - (Benoeming volgt)


Karien van Gennip, CEO: ‘Met de vernieuwing van de topstructuur zet VGZ een volgende stap in de uitrol van de nieuwe strategie. Ik ben trots op het team dat hier nu staat en heet Mirjam van harte welkom in onze organisatie. Met haar kennis en expertise op het gebied van innovatie en digitalisering, is ze als geen ander in staat om te denken vanuit de klant en digitale oplossingen in te zetten om het onze leden gemakkelijker te maken en hen meer de regie te geven. Als team kijken we uit naar de samenwerking met alle collega’s, leden en partners.’

Alfred Levi, voorzitter van de Raad van Commissarissen: ‘Met dit team hebben we alle kernexpertises in het leiderschap van de coöperatie bij elkaar gebracht om onze mooie en ambitieuze strategie daadwerkelijk vorm te gaan geven. Goede mensen met een mooie staat van dienst, die samen nog sterker kunnen inspelen op de grote toekomstige veranderingen in de zorg en de groeiende en veranderende behoefte van onze leden. Wij wensen het nieuwe leiderschapsteam bijzonder veel succes.’

Nieuwe strategie

Met de nieuwe strategie speelt Coöperatie VGZ in op een aantal belangrijke trends in de samenleving. De zorg staat op een kantelpunt. Digitalisering, nieuwe technologieën, uitdagers op de zorgmarkt en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen het speelveld. Ook de verwachtingen van onze leden veranderen. VGZ voorziet daarom een ware patiëntenrevolutie. Patiënten zullen steeds vaker op zoek gaan naar passende zorg op het juiste moment, digitaal of door alternatief aanbod, waardoor ze echt een antwoord krijgen op hun gezondheids- of zorgvragen.

VGZ gelooft dat Nederland gezonder wordt en de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar blijft als we mensen meer grip geven op de zorg die ze krijgen én op hun eigen gezondheid. Dat kan door de zorg met en rond patiënten te organiseren. VGZ wil daarvoor een gezondheids- en zorgnetwerk opbouwen dat goed toegankelijke én gepaste zorg biedt. Daarom verbinden we ons aan partners die de principes van zinnige zorg onderschrijven en samen met ons willen werken aan toekomstbestendige zorg.

Zo zorgen we dat de leden van VGZ, als dat nodig is, snel en gemakkelijk gebruik kunnen maken van passende zorg en persoonlijke gezondheidsoplossingen. Vanuit solidariteit, inclusie en duurzaamheid geeft VGZ invulling aan Coöperatie 2.0 en bouwt de organisatie voort op een traditie van solidariteit die al in 1741 begon.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam