Coöperatie VGZ onderzoekt samen met 16 huisartsenpraktijken en Luscii het effect van thuismonitoring

12-10-2023

Thuismonitoring. Helpt dat de huisarts, de praktijkondersteuner én de patiënt? Geeft het de patiënt meer zelfvertrouwen? En houdt de huisarts of praktijkondersteuner meer tijd over? Deze week was de aftrap van een onderzoek door de kopgroep ‘Thuismonitoring in de praktijk’. Zij willen de komende twee jaar in kaart brengen wat binnen de huisartsenzorg, de effecten van thuismonitoring zijn voor patiënten met astma en hypertensie. De kopgroep bestaat uit zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, het digitale zorgplatform Luscii en 16 huisartsenpraktijken in de regio’s Tilburg, Noord-Limburg en Noord-Holland Noord.  

Digitale middelen ondersteunend voor huisartsenpraktijk

De huisartsenzorg in Nederland staat onder druk. VGZ is samen met huisartsenpraktijken op zoek naar oplossingen die bijdragen aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Zodat de Nederlanders die huisartsenzorg nodig hebben, deze zorg ook in de toekomst kunnen krijgen. VGZ is ervan overtuigd dat digitale middelen kunnen helpen om de administratieve lasten voor huisartsen en praktijkondersteuners te verminderen en de zorg efficiënter in te richten. Dit blijkt uit diverse thuismonitoringstrajecten binnen de ziekenhuiszorg waar VGZ bij betrokken is. De kopgroep ‘Thuismonitoring in de praktijk’ onderzoekt of het digitale platform Luscii een hulpmiddel kan zijn binnen de huisartsenzorg. De kopgroep focust zich op telemonitoring voor patiënten die zorg krijgen voor astma en hypertensie.

Kopgroep van start met meting van de effecten van thuismonitoring

Dinsdag 10 oktober was de gezamenlijke aftrap van het onderzoek. VGZ, Luscii en de deelnemende huisartsenpraktijken stonden stil bij wat er komt kijken bij de implementatie van deze nieuwe werkwijze in de dagelijkse praktijk. Dat betekent een verandering in de manier waarop zorg wordt verleend. Hoe zorg je voor draagvlaak onder patiënten voor thuismonitoring? Hoe gaat de nieuwe werksituatie eruitzien? En, hoeveel tijd kost het zowel de zorgprofessional als patiënt om thuismonitoring goed uit te voeren? Deze vragen stonden centraal.
 
Max Andriessen, innovatiemanager hybride huisartsenzorg bij Coöperatie VGZ: “De aankomende twee jaar houden we samen met de deelnemende huisartsenpraktijken en Luscii de gegevens van patiënten bij. Daarnaast organiseren we deelnemersbijeenkomsten en zullen we de betrokken patiënten en zorgprofessionals interviewen. Zo proberen we met deze kopgroep de ervaringen van de gebruikers, huisarts, praktijkondersteuner en patiënt, goed in beeld te brengen."

Roxanne Nievergeld, impact specialist Luscii Praktijk: “In veel ziekenhuizen is thuismonitoring al een succes, maar onze missie is pas echt geslaagd als de impact wordt verbreed naar zoveel mogelijk patiënten. Vandaar dat dit onderzoek met VGZ en de 16 huisartsenpraktijken ongelofelijk belangrijk is om te zien of en hoe juist ook in de eerstelijnszorg ruimte voor zorg kan worden gecreëerd door de zorg meer gericht in te zetten en zelfmanagement te bevorderen.”

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam