Coöperatie VGZ ondertekenaar eerste lokaal preventieakkoord Nijmegen

09-10-2019
Op maandag 7 oktober ondertekende Coöperatie VGZ samen met 36 Nijmeegse organisaties een lokaal preventieakkoord. Hiermee spreken zij af dat ze actief een gezonde leefstijl bij medewerkers, leerlingen, cliënten, inwoners en patiënten stimuleren. Een rookvrije omgeving, meer bewegen en gezond eten, en bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik zijn de prioriteiten. Het uiteindelijke doel van het akkoord is de fysieke én mentale gezondheid van Nijmegenaren aanzienlijk te verbeteren. Nijmegen is de eerste stad die, in navolging van het Nationaal Preventieakkoord, een lokaal preventieakkoord sluit. Staatsecretaris Paul Blokhuis van VWS, is enthousiast: ‘Geweldig dat er een lokaal akkoord is met zoveel organisaties. Mooi om te zien dat er binnen Nijmegen een brede beweging bezig is om een gezonde keuze makkelijker te maken voor alle Nijmegenaren.’

Voorkomen van ziekte: zaak van iedereen

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken, samen zijn ze de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Dit kost onze samenleving jaarlijks 8 miljard aan zorgkosten. Als we niets doen, heeft over 20 jaar 62 procent van de mensen overgewicht. Iedere week raken honderden nieuwe jongeren verslaafd aan roken en bij een groot deel van de jongeren én bij vijftigplussers is overmatig drinken nog steeds een probleem. De cijfers voor Nijmegen laten hetzelfde zien als de landelijke trend. Om het tij te keren, hebben gemeente Nijmegen, het Radboudumc en GGD Gelderland- Zuid al in 2017 het initiatief genomen tot de beweging ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen.’ 

Beweging versnellen

Met het lokaal preventieakkoord wordt de Nijmeegse beweging ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’, versterkt en versneld, stelt Bertine Lahuis, lid raad van bestuur van Radboudumc en voorzitter van de beweging. ‘Ons gezamenlijke doel: gezonde inwoners in een gezonde stad. Daar trekken we zo’n 10 jaar voor uit. Om in Nijmegen gezonde keuzes voor iedereen mogelijk en makkelijk te maken, zijn er meer organisaties nodig die zich bij de beweging aansluiten, stelt Moniek Pieters, directeur Publieke Gezondheid van GGD Gelderland-Zuid. 

Samenwerken aan een gezonder Nederland

In haar missie naar een gezonder Nederland zoekt zorgverzekeraar VGZ, ook op lokaal niveau, de samenwerking met zorgaanbieders. “Uit verbanden op lokaal en regionaal niveau zie ik soms de mooiste voorbeelden van wat wij zinnige zorg noemen ontstaan; betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten.”, benadrukt Marieke Braks, directeur Langdurige Zorg van Zorgkantoor VGZ. “De bekrachtiging van deze lokale ambitie laat zien dat deze partijen gezamenlijk hun verantwoordelijk voelen voor een gezonder Nijmegen.” 

Elkaar nodig

De ambities die de organisaties hebben, zijn verschillend. Zo zet gemeente Nijmegen onder andere in op gezond eten in rookvrije scholen, sportkantines en wijkaccommodaties en op een beweegvriendelijke groene omgeving. Wethouder Grete Visser: ‘We willen met elkaar dat er voor alle inwoners van jong tot oud doorlopend aandacht is voor gezondheid en gezond leven. Thuis, op de kinderopvang, op school, tijdens werk, in de zorg, in de wijk en de stad. Als we naar een gezondere maatschappij toe willen, dan hebben we elkaar echt nodig.’ 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam