Coöperatie VGZ en Radboudumc bundelen krachten voor kwaliteitsimpuls zorg

07-10-2015
Het Radboudumc en Coöperatie VGZ bundelen de krachten om de zorg in Nederland beter en betaalbaarder te maken. Ze sloten daartoe op woensdag 7 oktober een meerjarige alliantie. 
Het Radboudumc heeft de visie en innovatieve kracht en de kennis om te komen tot verandering in de zorg. VGZ heeft de visie en de middelen om dit te faciliteren en uit te breiden naar andere ziekenhuizen in Nederland. Door een meerjarige kwaliteitsalliantie aan te gaan, kunnen beide partijen de komende jaren zorginnovaties realiseren die leiden tot betere en betaalbare zorg. Dat is in de eerste plaats goed voor patiënten, maar ook maatschappelijk van groot belang.
 

Regie bij zorgprofessional en patiënt

De alliantie is gebaseerd op wederzijds respect voor elkaars maatschappelijke rol. Dit betekent dat VGZ niet op de stoel van de zorgprofessionals gaat zitten en het Radboudumc niet op de stoel van de zorgverzekeraar. De professionals krijgen de ruimte om samen met patiënten initiatieven te ontwikkelen die leiden tot betere en betaalbare zorg. VGZ zal de initiatieven bij bewezen succes opnemen in het zorginkoopbeleid, daarbij ondersteund door de in het Radboudumc opgedane ervaring. Zo werken we samen aan betere, zinnige en betaalbare zorg. Meerjarige afspraken tussen Radboudumc en VGZ maken onderdeel uit van de gesloten alliantie.
 
Inmiddels is gestart met negen concrete initiatieven. Zo wordt bij kwetsbare ouderen die een aortaklepvervanging overwegen, een geriater bij het gesprek tussen de cardioloog en de patiënt betrokken. Samen wordt besproken wat de gezondheidswinst van de ingreep is en wat dit betekent voor de kwaliteit van leven. In sommige gevallen betekent dit dat de patiënt afziet van de ingreep. Alle patiënten van het Radboudumc komen in aanmerking voor deelname aan de verbeterinitiatieven.
 

Successen delen

Om te bepalen of de innovaties echt het verschil gaan maken, is tijd nodig. Om die reden hebben het Radboudumc en VGZ nadrukkelijk gekozen voor een meerjarige alliantie. Beide partijen zullen de initiatieven periodiek evalueren, waarbij ook relevante stakeholders zoals ouderenbonden en patiëntenorganisaties betrokken worden.
 
VGZ en het Radboudumc hebben als doel de best practices uiteindelijk ook met anderen te delen. Succesvolle innovaties worden door het Radboudumc geïmplementeerd en samen met VGZ verspreid onder samenwerkingspartners, in andere leertuinen van VGZ, of verder in het land.
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam