Coöperatie VGZ attendeert ouders op gratis mondzorg kinderen

30-10-2019
Voor kinderen tot 18 jaar krijg je bijna alle tandartskosten vergoed. Toch zijn niet alle ouders zich hiervan bewust. Coöperatie VGZ informeert daarom alle verzekerden met kinderen van 2 tot 18 jaar actief over de vergoeding vanuit de basisverzekering. Zij ontvangen een persoonlijk bericht van hun zorgverzekeraar. Inmiddels zijn bijna 100.000 berichten verzonden. 

Een goed gebit is goud waard. Coöperatie VGZ zet zich in om gezonde kindergebitten te bevorderen én werkt graag actief mee aan het verder verbeteren van mondgezondheid. In september gaf de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) het signaal dat mogelijk een vijfde deel van de jeugd zelden of nooit naar de tandarts gaat. Volgens de ANT komt dit vooral doordat veel ouders denken dat ze voor een tandartsbezoek van hun kind moeten betalen. Dat klopt niet. Mondzorg is voor jeugdigen tot 18 jaar onderdeel van het basispakket. Voor hen wordt ook geen eigen risico berekend. Ouders betalen dus zelf niets als hun kind naar de tandarts gaat voor de periodieke controles, het vullen van gaatjes, het verwijderen van tandsteen en fluoridebehandeling.

Privacywetgeving

Ook ouders van wie de kinderen wel regelmatig de tandarts bezoeken, ontvangen een bericht. Volgens de privacywetgeving is het niet mogelijk om alleen ouders van kinderen die niet of nauwelijks naar de tandarts gaan aan te schrijven. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft laten weten zich te buigen over de vraag of zorgverzekeraars hun verzekerden in dit soort gevallen gerichter mogen benaderen. Coöperatie VGZ hoopt dat de AP met een duiding komt, waarbij zij haar verzekerden gerichter kan benaderen.

Alle verzekerden van Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor verschillende merken. Onder Coöperatie VGZ vallen de merken VGZ, Univé, IZA, Bewuzt, UMC Zorgverzekering, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, ZEKUR en Zorgzaam. Begin volgende week hebben alle verzekerden van het merk VGZ met kinderen tussen de 2 en 18 jaar een bericht ontvangen. Daarna ontvangen de verzekerden van de andere merken eenzelfde bericht. In totaal verwacht de verzekeraar op deze manier ruim 700.000 kinderen te bereiken.

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam