Boodschap aan nieuw kabinet: neem regie voor gelijke kansen op gezondheid

22-01-2024
De artsenfederatie KNMG dringt er, samen met ruim vijftig partijen, bij het aanstaande kabinet op aan om het voortouw te nemen bij het bevorderen van gelijke gezondheidskansen voor iedereen in Nederland. Deze dringende oproep is vastgelegd in een brief, gericht aan de (in)formateur, ondertekend door een brede coalitie uit verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, lokale overheden, het bedrijfsleven, de zorg en maatschappelijke organisaties. Ook Marjo Vissers, CEO van Coöperatie VGZ ondertekende de brief. De brief onderstreept het belang van weloverwogen beleidsbeslissingen die zowel de korte als de lange termijn beslaan en bouwt voort op een eerder gedaan krachtig appèl in februari 2023. 
Het is van kritiek belang dat er nu actie wordt ondernomen; de gezondheidsverschillen in Nederland moeten kleiner worden gemaakt zodat iedereen kansen heeft op een gezond leven. De coalitie presenteert een reeks specifieke beleidsmaatregelen die het kabinet moet opnemen in het regeerakkoord. Deze bevatten onder andere het verzekeren van financiële bestaanszekerheid door middel van een toereikend sociaal minimum, een investering van vijf miljard euro in gezondheidsbevordering en preventie, het aanpakken van woningnood en het versterken van de basiszorg in wijken. 
 
Financiële stabiliteit is een basisvoorwaarde voor gezondheid, evenals een veilige en gezonde leefomgeving. Door nu te investeren in preventie en gezondheidsbevordering kan de overheid de volksgezondheid op lange termijn verbeteren. Het integreren van gezondheid in alle beleidsterreinen en op alle bestuursniveaus, het 'Health in All Policies'- principe, is erkend als een effectieve benadering om de volksgezondheid te verbeteren. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat gezondheidsdoelstellingen wettelijk worden vastgelegd en dat er een regeringscommissaris wordt benoemd die zich inzet voor de integrale bevordering van gezondheid op alle departementen. 
 
Met deze oproep benadrukken de KNMG en de mede-ondertekenaars de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet om structurele veranderingen door te voeren die de gezondheid van alle Nederlanders ten goede zullen komen.

De brief is hier terug te lezen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam