Betere diagnostiek voor een lagere prijs

02-04-2015
Van de overheid hebben we de opdracht gekregen om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. Dat doen we op verschillende manieren. Onder andere door kritisch te kijken naar de kosten voor diagnostiek. Wij zijn voortdurend op zoek naar bezuinigingen in de zorg, die de klant niet raakt en diagnostiek is daar een mooi voorbeeld van. 
Er zijn in Nederland 160 laboratoria. Dat is voldoende om al het bloedonderzoek in de hele Europese Unie te kunnen doen. Er is dus een enorme overcapaciteit. Bovendien gebeurt veel onderzoek in Nederlandse labs nog handmatig. Terwijl in landen om ons heen de laboratoria grotendeels geautomatiseerd zijn.  Er kan dus veel efficiënter gewerkt worden. “Als we onze laboratoria stimuleren om twee keer zo efficiënt te werken door te automatiseren, meer samen te werken en te fuseren, dan kunnen we alleen als Coöperatie VGZ al 60 miljoen euro aan zorgkosten besparen,”  legt Jeanette Horlings, directeur zorginkoop VGZ uit. “Bovendien zorgt meer automatisering ook voor een kleinere kans op fouten en een snellere uitslag.”

Aantal prikposten blijft gelijk


“En het mooie is dat de patiënt hier niets van merkt. Het aantal prikposten blijft gelijk. Alleen het bloed moet soms wat verder reizen. Bovendien voorkomen we zo dubbele diagnostiek. Ook dat is fijn voor onze klanten. Zij hoeven niet dubbel geprikt te worden.” Coöperatie VGZ heeft met Result Laboratorium al afspraken gemaakt voor om de diagnostiek slimmer te organiseren. Bekijk hier het filmpje ‘Diagnostiek en bloedonderzoek’
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam