BENU Apotheken en Zorgverzekeraar VGZ werken samen aan een soepeler medicijnwisselproces

15-10-2020
De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de effecten van het wisselen van medicijnen. Hoewel de werking van generieke en merkmedicijnen onderling hetzelfde is, ervaren klanten regelmatig klachten bij het wisselen van medicijnen. Een wisseltoolkit met een communicatieleidraad voor apotheekmedewerkers kan uitkomst bieden.

In samenwerking met BENU apotheken en zorgverzekeraar VGZ, alsook patiëntenverenigingen, is onderzoek gedaan naar hoe de medicijnwissel voor klanten niet langer een onaangename verrassing is maar een duidelijk verhaal. Een toolkit voor het voeren van medicijnwisselgesprekken bleek een uitkomst te zijn. 

BENU heeft met ruim 17 apotheken grootschalig getest met de medicijnwissel toolkit. De resultaten onder ruim 500 klanten zijn positief. Tachtig procent van de klanten is zeer tevreden over de aanpak. Uit de pilot blijkt dat de toolkit naast betere voorlichting en informatie ook een tevredener patiënten oplevert. Patiënten verlaten met een positiever gevoel ten aanzien van het nieuwe medicijn de apotheek. 

Apotheker Marjo Toemen van BENU Apotheek Cassandraplein: ‘Vaak zijn de gesprekken onaangenaam. Om dit proces op een positieve manier te beïnvloeden is er de toolkit. Zo verloopt het proces soepeler. De toolkit levert tijdswinst op voor de apotheekmedewerker en tegelijkertijd ook een betere voorlichting en informatie voor de patiënt en daarnaast ook een tevredener patiënt, dus een win-win situatie’

Het wisselen van medicijnen is de afgelopen jaren toegenomen. Er kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen zoals tekorten, leveringsproblemen, beleid van verzekeraar of apotheek en uit de handel genomen medicijnen. Voorschrijvers en apothekers doen er alles aan om het juiste middel voor hun patiënten te selecteren.  

In 9 van de 10 gevallen lukt het om het juiste middel te bieden voor de klant. Als een middel (tijdelijk) niet voor handen is, gaat het verlenen van goede zorg voor. Dat betekent dat er nooit ‘nee’ verkocht wordt, maar direct naar alternatieven gekeken wordt om de continuïteit van de behandeling te garanderen. Voor de patiënt kant dit echter een onaangename verrassing zijn. 

Sultan Saglam (tweede apotheker in de registratiefase): ‘De medicijnwisselkaarten zijn handig en effectief om met de patiënt de wisselgesprekken uit te voeren. Ze bieden een ondersteuning in de wisselcommunicatie. Ook zijn ze handig om toe te voegen bij de bezorgpakketten. Ik ben er helemaal enthousiast over. Het wordt zo voor de patiënten stuk duidelijker waarom bepaalde medicijnwisselingen plaatsvinden.’

De BENU medicijnscan en BENU medicijnbeoordeling zijn twee specifieke services die zorgen voor een zorgvuldige medicijnwissel. De medicijnscan controleert automatisch het medicijngebruik en geeft mogelijke verbeteringen weer. In een persoonlijk adviesgesprek bekijkt de apotheker samen met de klant hoe zij zich zo goed mogelijk kunnen voelen bij de medicijnen ze gebruikt worden.


Contactgegevens
voor mediarelaties
Coöperatie VGZ
24/7
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam