Albert Arp nieuw lid RVC

01-12-2017

Per 30 november 2017 is Albert Arp, huidig CEO van de Jaarbeurs Holding, benoemd als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) bij Coöperatie VGZ. De Ledenraad van VGZ stemde de laatste dag van november in met deze benoeming. De RvC zocht een commissaris met stevige bestuurlijke ervaring in de zorg, waaronder de langdurige zorg. Dat vonden zij in Arp vanwege zijn verleden als bestuurder van onder meer het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk en Beweging 3.0, een Amersfoortse zorgaanbieder in de langdurige zorg.

Zorgverzekeraars hebben een fundamentele rol

Arp noemt toegankelijkheid en betaalbaarheid de belangrijkste uitgangspunten voor de Nederlandse zorg: ‘Ons zorgstelsel staat wereldwijd hoog aangeschreven. Daar hebben zorgverzekeraars een fundamentele rol in gespeeld en die rol mag niet worden onderschat. Het uitgangspunt van ons stelsel is dat het toegankelijk en betaalbaar blijft. Ik vind het waardevol om als lid van de Raad van Commissarissen van Coöperatie VGZ daaraan een bijdrage te mogen leveren.’ 

VGZ toont lef

Hij vervolgt: ’VGZ heeft een duurzaam profiel en toont elke keer weer lef om echte keuzes te maken, waarbij het gaat om duurzaamheid en leefbaarheid, met innovatie en betrokkenheid van de verzekerde hoog in het vaandel. Op die manier geeft VGZ uiting aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en blijft de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Dat staat mij enorm aan.’ 

Arp heeft juiste ervaring op juiste plek

Voorzitter van de Raad van Commissarissen a.i., Floris Sanders, zegt over de benoeming van Arp: ‘De Raad vindt het belangrijk haar interne deskundigheid op het gebied van zorg hoog te houden. Dat is uiteindelijk waar het om draait bij VGZ: goede zorg voor patiënten, tegen lagere kosten. Albert Arp brengt ervaring en deskundigheid, zowel in de curatieve als in de langdurige zorgsector. Daardoor kan hij toezicht houden op dit gebied, maar ook een waardevol adviseur naar de Raad van Bestuur zijn.'

Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam