Aandacht voor de patiënt centraal in zorginkoop 2017

01-04-2016
Coöperatie VGZ intensiveert de komende jaren het streven naar goede en betaalbare zorg. Zorgaanbieders die samen met VGZ willen uitzoeken hoe we zorg beter en betaalbaarder kunnen maken, hebben daarbij een streepje voor. Dergelijke zorg, waarbij de patiënt of cliënt centraal staat, is zinnige zorg.
Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ: “Dokters zelf weten als geen ander wat zinnige zorg is. Daarom werken we samen met hen aan zorg die beter en betaalbaarder is.” VGZ concentreert zich in het inkoopbeleid voor 2017 op voorbeelden en werkwijzen die door dokters zelf ontwikkeld zijn (good practices). De geselecteerde good practices leiden tot zorg waarbij de patiënt echt centraal staat en verspilling en overbehandeling worden vermeden.

Stimulans via contractering

Zorgaanbieders die mee-ontwikkelen en die goede voorbeelden willen overnemen, hebben een streepje voor. Ze krijgen bijvoorbeeld eerder meerjarige contracten, contracten voor meer VGZ-verzekerden of hogere tarieven per behandeling. Klink: “Die investering verdient zich straks namelijk dubbel en dwars terug. Door meer tijd te nemen voor het goede gesprek met de patiënt, ontstaat ruimte voor het nemen van weloverwogen besluiten. Als alle consequenties van wel en niet behandelen in beeld zijn, kiezen patiënten vaker voor niet of anders behandelen. Dat is minder belastend en het leidt ook nog eens tot lagere kosten”.

Leren van dokters

VGZ heeft samen met dokters meerdere leertuinen ingericht (onder meer Radboudumc, Bernhoven, Rivas en in de GGz met Vincent van Gogh) en daarin zoeken we naar werkwijzen die beter zijn voor patiënten en de betaalbaarheid. Klink: “Voorbeelden van dit soort werkwijzen zijn er te over. Methoden die meetbaar en bewezen goede en betaalbare zorg opleveren, willen we via onze zorginkoop verder verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan minder vaak overgaan tot knie- en heupprotheses, verlaging van het aantal routinecontroles door cardiologen, het opheffen van wachtlijsten voor de oogarts of lagere kosten voor spoedeisende hulp door samenwerking met huisartsenposten.”
Daarnaast investeert VGZ met zorgaanbieders in het aansluiten bij de wensen van klanten. Klink: “We creëren meer tijd voor gesprekken tussen patiënten en hun dokters. Bij Rivas in Gorinchem hebben huisartsen de afgelopen maanden bijvoorbeeld met meer dan vijfhonderd ouderen gesprekken gevoerd over hun zorgwens in hun laatste levensfase. En ook in de andere leertuinen realiseren we meer tijd en aandacht voor de patiënt zelf, naast aandacht voor hun aandoening.”

Zinnige Zorg Award

Op dit moment heeft VGZ 32 kansrijke initiatieven in beeld die kunnen leiden tot een aanzienlijke vermindering van zorgkosten in 2017. Het realiseren van deze good practices is nu al bezig. Een aantal van deze voorbeelden wordt in de loop van 2016 als extra stimulans genomineerd voor de nieuwe Zinnige Zorg Award van VGZ. Daarnaast kunnen zorgaanbieders en patiëntenorganisaties zelf goede voorbeelden aandragen via het Zinnige Zorg Loket. Via dat loket, in samenwerking met zorgaanbieders en via de inkoopgesprekken verzamelt VGZ ideeën over logischer, eenvoudiger en slimmer organiseren van de zorg. Deze ideeën komen dan weer in aanmerking voor de Zinnige Zorg Award in 2017 en kunnen als nieuwe werkwijze worden opgenomen in het zorginkoopbeleid.
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam