Het verlies over 2016 is beperkt gebleven door meevallers op de zorgkosten uit eerdere jaren en door scherpe inkoop van zorg. VGZ heeft het afgelopen jaar de bedrijfskosten met 10% verlaagd naar 96 euro per verzekerde. Het medewerkersbestand daalde met 330 tot 2.150 eind 2016. Het aantal verzekerden daalde met 83.000 naar bijna 4,1 miljoen.