Het prijzengeld voor de wedstrijd ‘VGZ-Hersteleuro’s, wordt gefinancierd door GGZ-instellingen die per ingekochte DBC van Coöperatie VGZ in 2016 symbolisch één euro afdragen. Met ieder winnend initiatief kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid worden geholpen in hun weg naar herstel en eigen regie.

Ook voor gemeenten

De projecten zijn bovendien inspirerend voor gemeenten die in het kader van de WMO en decentralisaties vorm proberen te geven aan het versterken van de eigen kracht van mensen. Ook zijn ze interessant voor de reguliere zorg, omdat deze aansluiten bij de individuele situatie en de sociale en maatschappelijke context. 

Prijsuitreiking

Op 16 juni 2016 zal de prijsuitreiking van de VGZ-Hersteleuro 2016 plaatsvinden tijdens een feestelijke en inspirerende bijeenkomst in Arnhem. De uitnodiging en het programma van deze prijsuitreiking publiceren we in mei 2016 op deze website.