Vanaf 3 april vraagt uw cliënt zelf vooraf toestemming voor niet-gecontracteerde wijkverpleging

17-01-2023
Vanaf 3 april kunt u als niet-gecontracteerde zorgaanbieder geen machtigingsaanvraag meer bij ons indienen voor uw cliënt. Zoals vermeld in de verzekeringsvoorwaarden kunnen machtigingsaanvragen dan alleen nog door onze verzekerde (of hun naasten) zelf aangevraagd worden.

Uitgebreide informatie over deze wijziging 

Op de pagina Machtiging vanaf 3 april leest u wat deze wijziging inhoudt, hoe u uw cliënt nog steeds kunt helpen en hoe uw cliënt contact met ons kan opnemen voor hulp. In dit nieuwsbericht leggen we u uit waarom we dit wijzigen en wat dit voor u betekent. 

Waarom deze wijziging? 

We vinden het belangrijk dat onze verzekerden zelf de regie hebben over de zorg die zij nodig hebben. Doordat onze verzekerden (of hun naasten) zelf toestemming aanvragen voor niet-gecontracteerde wijkverpleging zijn ze:

 • Beter in staat om bewuste keuzes te maken
 • Verzekerd van passende zorg
 • Vooraf duidelijk geïnformeerd over de vergoeding van de (geplande) zorg. 

De machtigingsvereiste niet-gecontracteerde zorg blijft van toepassing
Heeft u geen overeenkomst Wijkverpleging? Dan verandert de machtigingsvereiste niet. Alleen de manier waarop de machtiging moet worden aangevraagd verandert. Machtigingsaanvragen kunnen vanaf 3 april 2023 dus alleen nog aangevraagd worden door onze verzekerden zelf.

Voor gecontracteerde wijkverpleging is er geen machtigingsvereiste. Met gecontracteerde aanbieders in de wijkverpleging maken wij in onze overeenkomsten aanvullende afspraken over passende zorg en het vooraf informeren van onze verzekerden over de hoogte van vergoedingen.   

Wat betekent dit voor u? 

 • U kunt vanaf 3 april geen machtigingsaanvraag meer indienen voor uw cliënt. Het formulier ‘Aanvragen machtiging’ is dan niet meer beschikbaar.
 • Help uw cliënt wel nog steeds met het invullen van het aanvraagformulier en het zorgplan.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Machtigingen vanaf 3 april.

We helpen uw cliënten bij het indienen van machtigingsaanvragen

We snappen dat het aanvragen van deze machtiging voor sommige verzekerden nieuw zal zijn. En dat het aanvragen niet voor alle doelgroepen makkelijk is. We willen ervoor zorgen dat u als zorgaanbieder zo min mogelijk vragen krijgt. Daarom bieden we onze verzekerden verschillende mogelijkheden aan en helpen we ze bij het indienen van machtigingsaanvragen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam