Aanvulling en wijziging inkoopbeleid 2023

Aanvullend beleid op basis van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en gewijzigde data voor overeenstemming en afronding overeenkomsten 2023

20-10-2022
Op basis van het IZA hebben wij ons inkoopbeleid Wijkverpleging 2023 aangevuld met een tweetal thema’s. Deze thema’s zijn: ‘Anders werken in de wijkverpleging’ en ‘Samenwerking en coördinatie in de wijk’. Op basis van dit aanvullende beleid en vanwege een recent verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023 te verhogen, ontvangen zorgaanbieders van ons een nieuw contractaanbod voor 2023. Hierdoor wijzigt de uiterste datum waarop we overeenstemming bereikt moeten hebben naar 22 januari 2023. De uiterste datum waarop de overeenkomst administratief in VECOZO afgerond moet zijn, wijzigt naar 16 februari 2023. 

Op welke thema’s is het inkoopbeleid aangevuld en waarom?

In het IZA zijn afspraken gemaakt om de wijkverpleging toekomstbestendig te maken. Wij ondersteunen deze afspraken. Met ons inkoopbeleid zetten we al jaren in op innovatie in de wijkverpleging, bijvoorbeeld door meer aandacht te vragen voor zogeheten Good Practices.

Met dit aanvullende beleid voor 2023 willen we impulsen geven om versneld en concreet samen te werken aan de thema’s:

  • Anders werken in de wijkverpleging met aandacht voor: inzet op “(technologische) hulpmiddelen, tenzij” en goed werkgeverschap
  • Samenwerking en coördinatie in de wijk met aandacht voor: onplanbare nachtzorg en herkenbare, aanspreekbare wijkverpleging

Uitgebreide informatie over bovengenoemde thema’s is te vinden in ons inkoopbeleid 2023 vanaf pagina 19.

Waarom wijzigen de data voor overeenstemming en afronding van de overeenkomsten 2023?

Op basis van het aanvullende beleid op bovengenoemde thema’s en vanwege het verzoek van VWS aan de NZa om de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023 te verhogen, bieden wij zorgaanbieders in de wijkverpleging graag een nieuw contractvoorstel aan.

In het nieuwe contractvoorstel is de indexering van de tarieven verhoogd. Dit heeft gevolgen voor het integrale tarief en de vaststelling van het zorgkostenplafond.

Om zorgaanbieders voldoende tijd te geven om het nieuwe contractaanbod te beoordelen, is de uiterste tekentermijn voor het contractaanbod gewijzigd.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Uiterlijk 11 november 2022 ontvangt u het nieuwe contractaanbod voor 2023 via VECOZO of per mail.

De uiterste datum waarop we overeenstemming bereikt moeten hebben met betrekking tot de overeenkomst wijzigt naar 22 januari 2023. De uiterste datum waarop de overeenkomst administratief in VECOZO afgerond moet zijn, wijzigt naar 16 februari 2023.

Let op: ook als u ons eerdere contractaanbod al heeft geaccepteerd, ontvangt u van ons een nieuw contract aanbod ter beoordeling en acceptatie in VECOZO. Na acceptatie van het nieuwe contractaanbod 2023 vervangt de nieuwe overeenkomst de oude overeenkomst. 

Aanvulling en wijziging inkoopbeleid 2023

Deze aanvulling en wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Wijkverpleging 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam