Aanvragen vergoeding niet-gecontracteerde wijkverpleging binnenkort efficiënter

24-12-2021
Zorgverzekeraars hanteren vanaf 1 januari 2022 allemaal eenzelfde formulier voor het vooraf aanvragen van vergoeding van wijkverpleging, wanneer de zorgaanbieder geen contract heeft met de zorgverzekeraar.

De vragenlijst voor de machtigingsaanvraag die de wijkverpleegkundige invult, is bovendien zo kort mogelijk gehouden. Beide aspecten verminderen de administratieve last voor de wijkverpleegkundige, zodat die meer tijd kan besteden aan zijn of haar werkzaamheden. Hierdoor profiteert uiteindelijk ook de verzekerde van de vernieuwde werkwijze.

Tot nu toe hanteert elke zorgverzekeraar voor de machtigingsaanvraag een eigen formulier met vragen. In de praktijk vult de wijkverpleegkundige dus steeds een ander formulier in. De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN verzocht de zorgverzekeraars om te kijken of dat makkelijker kan. Met als resultaat het formulier dat nu ontwikkeld is en dat alle zorgverzekeraars gaan gebruiken. In samenspraak met V&VN is de vragenlijst zo beperkt mogelijk gehouden en is juist het zorgplan leidend voor de machtiging.

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Daarbij hoort onder andere dat elke verzekerde die het nodig heeft, goede wijkverpleegkundige zorg krijgt, nu en in de toekomst. De vernieuwde werkwijze bij de machtigingsaanvraag voor niet gecontracteerde wijkverpleging draagt hieraan bij.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam