Thuiszorgtechnologie

Thuiszorgtechnologie zorgt ervoor dat wijkverpleging doelmatiger wordt of dat fysiek geleverde zorg vervangen kan worden door technologie. Wij maken graag afspraken over de inzet van thuiszorgtechnologie. Zo ondersteunen wij Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)-aanvragen en kunt u met ons afspraken maken over financiering via de prestatie thuiszorgtechnologie. Op deze pagina leest u meer over deze afspraken en de voorwaarden bij het aanvragen van thuiszorgtechnologie.

Voorwaarden bij het aanvragen van thuiszorgtechnologie

Bij het maken van afspraken voor de prestatie thuiszorgtechnologie (1062) stellen wij enkele voorwaarden:

 • (Gedeeltelijke) vergoeding is alleen van toepassing op thuiszorgtechnologie die valt binnen de wijkverpleging op basis van de Zorgverzekeringswet.
 • De inzet van thuiszorgtechnologie past bij de zorgvraag en digitale vaardigheden van de cliënt en mantelzorger(s) én de inzet is een passend alternatief voor reguliere wijkverpleging.
 • De inzet past bij de eerder geformuleerde doelen in het zorgplan van de cliënt.
 • De inzet leidt tot meer doelmatige inzet van wijkverpleging (minder uren per cliënt per maand) óf leidt tot een verhoogde productiviteit en daarmee aan het verminderen van arbeidsmarktproblematiek.
 • In de aanvraag wordt duidelijk hoe de aangevraagde zorgtechnologie een integraal onderdeel wordt en blijft van het zorgproces.
 • De aanvraag moet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) zijn.
 • Er vindt geen dubbele financiering plaats.

Wordt aan alle voorwaarden voldaan? Dan kunt u dit formulier invullen om de thuiszorgtechnologie aan te vragen.

Bewezen technologie

Sommige vormen van thuiszorgtechnologie hebben zich reeds bewezen. Hiervan is bij ons bekend dat aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. De slimme medicijndispenser en beeldschermzorg worden momenteel als bewezen zorgtechnologie beschouwd:

 • Slimme medicijndispenser
  Voor de slimme medicijndispenser spreekt uw zorginkoper een vast aantal uren thuiszorgtechnologie (1062) met u af, afhankelijk van het tarief en de maandelijkse kosten.

 • Beeldschermzorg
  In het geval van beeldschermzorg kunt u de uren digitale zorg declareren onder thuiszorgtechnologie (1062).

Wilt u een aanvraag indienen voor de inzet van de slimme medicijndispenser en/of beeldschermzorg? Dan ontvangen wij deze graag bij uw inschrijving in VECOZO. Heeft u in VECOZO bij uw inschrijving geen aanvraag gedaan voor de slimme medicijndispenser en/of beeldscherm en wilt u hier alsnog gebruik van maken? Dan kunt u dit via dit formulier aan ons doorgeven.

Veelgestelde vragen

 • Naast de bekostiging van directe zorgcontacttijd via de overeengekomen prestatie(s) en prijzen kunt u een aanvullende vergoeding overeenkomen met zorgverzekeraar voor thuiszorgtechnologie. Per cliënt die gebruikmaakt van thuiszorgtechnologie, kunt u maximaal 6,5 uur per maand tegen het maximaal afgesproken tarief van verpleging en/of persoonlijke verzorging declareren. Samen bepalen we aan welke contractvoorwaarden de thuiszorgtechnologie moet voldoen.

  Zie ook de Beleidsregel verpleging en verzorging BR/REG-22101b op de website van de NZa.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam