Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen zetten we ons in voor het klimaat en proberen we onze impact op het milieu te verlagen. Dit doen we onder andere door onze bedrijfsvoering aan te passen en een duurzaam beleggingsbeleid te hanteren. Daarnaast hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland.

 Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. Om deze negatieve impact van de zorg te verkleinen en de zorg toekomstbestendig te maken, is een transitie nodig naar zorg met minimale impact op klimaat en milieu.

We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Daarom hebben we in 2022 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ3.0) ondertekend.

Wat doen we als zorgverzekeraars gezamenlijk?

Om de verduurzaming van de zorg te versnellen, hebben we samen met alle zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland, ZN) op basis van de Green Deal Duurzame zorg het Zorginkoopbeleid 2025 Verduurzamen van de zorg voor de Wijkverpleging opgesteld.

Met dit beleid sturen we gezamenlijk en gelijktijdig op gemeenschappelijke doelen en tijdslijnen. Zo vragen we zorgaanbieders actief aan de slag gaan met de doelen die staan vermeld in de GDDZ3.0. Daarnaast vragen we zorgaanbieders om duurzaamheid op te nemen in hun strategie, een mobiliteitsplan op te stellen en over duurzaamheid te rapporteren in jaarverslagen.

Wat doet VGZ?

We willen zorgaanbieders in de wijkverpleging stimuleren om actief met verduurzaming aan de slag te gaan. Dat doen we door:

  • Over duurzaamheid in gesprek te gaan met de grotere zorgaanbieders in de wijkverpleging waar we marktleider zijn. Hierbij focussen we op de punten zoals aangegeven in het Zorginkoopbeleid 2025 Verduurzamen zorg voor de Wijkverpleging. Bijvoorbeeld over de CO2-uitstoot van reisbewegingen en verspilling van medicijnen en hulpmiddelen.
  • Zorgaanbieders te faciliteren en ondersteunen door bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van duurzame initiatieven (groene FIT-initiatieven) op te halen uit te werken en te delen. Deze initiatieven hebben een significante impact op duurzaamheid en zijn kostenneutraal of zelfs kostenbesparend.

 Groen FIT-initiatief: Reductie verwisseling opvangzak bij een katheter

FIT-Initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte, duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld van een FIT-initiatief is 'Reductie verwisseling opvangzak bij een katheter' van Thebe.

Extramuraal wordt een dagzak 2 à 3 keer per week afgekoppeld en vervangen voor een nieuwe dagzak. Echter blijkt uit literatuuronderzoek dat dit voor een dagzak (met aftapkraantje) wekelijks of elke tien dagen kan zijn. Het aantal bezoeken van de wijkverpleegkundige aan de cliënt nemen daarmee niet af, maar de wijkverpleegkundige is minder tijd kwijt aan de katheterzorg. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam