Aanvullende informatie contractaanbod 2023

We kunnen ons voorstellen dat zorgaanbieders vragen hebben over het contractaanbod fysiotherapie 2023. Daarom geven we graag extra uitleg over hoe we tot dit contractaanbod zijn gekomen.

Tariefverhoging

We verhogen de tarieven voor de verschillende overeenkomsten fysiotherapie met 4,78%. Deze verhoging volgt op jaarlijkse verhogingen sinds het kostenonderzoek van GUPTA.

Met de tariefverhoging komen we enerzijds tegemoet aan de impact van inflatie op de bedrijfsvoering van fysiotherapeuten. Anderzijds hebben we de opdracht om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze leden. Dat is juist in deze tijd ook een belangrijk aandachtspunt. Met deze tariefverhoging streven we beide belangen na.

Geen volledige compensatie mogelijk voor de inflatie

In deze tijden, waarin de inflatie enorm is gestegen, begrijpen we dat praktijken moeite hebben om de energierekening te betalen en dat het lastig is om medewerkers van een goed salaris te voorzien. Met ons tariefvoorstel geven we gehoor aan de oproep vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de tarieven voor 2023 te verhogen voor de sectoren met vrije tarieven, waaronder fysiotherapie. Naast de inflatie hebben we ook de huidige arbeidsproblematiek meegewogen in de totstandkoming van ons contractaanbod. Hierbij vormden de indexen van het VWS het uitgangspunt. In deze indexen is de impact van de inflatie op materiële en personele kosten verwerkt.

Wij beseffen echter dat het contractaanbod voor 2023 niet direct leidt tot het oplossen van deze problemen, aangezien we niet de volledige inflatie compenseren. Voor sommige praktijken met hele hoge energiekosten, bijvoorbeeld door een aflopend energiecontract, zal de tariefverhoging niet toereikend zijn. Voor deze praktijken is de inflatie hoger dan ons tarief kan compenseren. De overheid werkt momenteel aan een regeling om juist in deze gevallen ook de benodigde ondersteuning te bieden. Meer informatie over deze regeling is te vinden op rijksoverheid.nl.

Kostenonderzoek en de gezamenlijke werkagenda

Het kostenonderzoek (GUPTA) laat zien dat de tarieven omhoog zouden moeten, maar dat dit hand in hand moet gaan met het betaalbaar houden van fysiotherapie. Om de betaalbaarheid ook in de toekomst te kunnen garanderen, is er bijvoorbeeld meer aandacht nodig voor digitalisering en het verder optimaliseren en uitbreiden van effectieve vormen van zorg.

Om de betaalbaarheid van fysiotherapie te garanderen, hebben we de afgelopen jaren samengewerkt met het KNGF. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een concrete werkagenda. In deze gezamenlijke werkagenda staan thema’s en doelen die een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van fysiotherapie. Helaas heeft de uitwerking van deze agenda tot nu toe onvoldoende resultaten opgeleverd om een andere tariefstructuur te introduceren. Dat is spijtig, zeker omdat we in deze werkagenda onze gezamenlijke ambities hebben vastgelegd en hierover concrete afspraken hebben gemaakt.

Onlangs is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. In het IZA staat een grote en belangrijke rol voor de paramedische eerste lijn beschreven. De komende tijd gaan we samen met de beroepsgroepen het IZA vertalen naar een nieuwe werkagenda die ons hopelijk wel de handvatten biedt om de sector toekomstbestendig te maken.

Heeft u door de inflatie acute financiële problemen?

Kunt u hierdoor geen zorg meer leveren? Neem dan contact op met zorginkoop.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam