Werkwijze contractering 2021

14-05-2020
Op 1 april jl. hebben we het inkoopbeleid GGZ voor 2021 gepubliceerd. Zoals aangekondigd in ons inkoopbeleid (pagina 13) informeren wij u in dit bericht graag nader over de digitale contractering voor 2021. Zo leest u bijvoorbeeld meer over het zorgkostenplafond en de criteria om als nieuwe zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een overeenkomst in 2021. Let op: dit bericht is uitsluitend bedoeld voor alle ‘digitaal’ gecontracteerde zorgaanbieders in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ)*.

Zorgkostenplafond GB-GGZ

In 2021 is, net als in 2020, voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders* geen GB-GGZ zorgkostenplafond van toepassing. Dit houdt de administratieve lasten voor u laag en tegelijkertijd creëert het ruimte voor substitutie van de G-GGZ naar de GB-GGZ. Wij zijn van mening dat hierdoor de schaarse behandelcapaciteit in de G-GGZ beter benut kan worden en dat het bijdraagt aan het oplossen van de wachttijden in de GGZ.

Zorgkostenplafond G-GGZ

Voor de G-GGZ wordt voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders* het zorgkostenplafond gehandhaafd in 2021. In het contractvoorstel voor 2021 zullen wij voor u een passend zorgkostenplafond opnemen dat is afgestemd op de feitelijke, meerjarige realisatie van uw praktijk of instelling. We hebben hierbij rekening gehouden met een eventuele ophoging van uw plafond over 2019 en 2020 o.b.v. het VGZ marktaandeel en het aantal FTE binnen uw praktijk of instelling. Hierdoor is het, gedurende het jaar 2021, niet nodig een verhogingsaanvraag in te dienen. Dit vermindert voor u de administratieve lasten. In 2018 hebben wij een minimaal zorgkostenplafond van € 30.000 euro geïntroduceerd. Dit zal ook het minimale zorgkostenplafond zijn voor de G-GGZ in 2021.

Nieuwe aanmeldingen contractering 2021

Heeft u in 2020 nog geen GB-GGZ of G-GGZ contract met ons? Vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 kunt u een overeenkomst voor 2021 bij ons aanvragen. Voor het aanvragen van een overeenkomst in 2021 richten wij ons primair op praktijken of instellingen die gevestigd zijn in één van de door ons geselecteerde regio’s. De selectie zal bestaan uit regio’s die VGZ kernwerkgebied zijn en tevens door Vektis zijn gekwalificeerd als wachttijden hotspot regio. De selectie van regio’s kan periodiek geactualiseerd worden op basis van de Vektis wachttijden informatie. De meest actuele selectie van regio’s wordt gepubliceerd op onze website. Indien u niet gevestigd bent in één van de geselecteerde regio's**, komt u enkel in aanmerking voor een contract voor 2021 indien de wachttijden in relatie tot onze zorgplicht hier aanleiding toe geven.

U kunt uw aanmelding vanaf 1 juni snel en eenvoudig insturen door middel van een online formulier te vinden op de webpagina 'Overeenkomsten'.

N.B.: wij behouden ons het recht voor om een aanmelding van een aanbieder die gevestigd is in één van de geselecteerde regio’s niet om te zetten in een contract voor zover de aanbieder opereert in strijd met het VGZ inkoopbeleid en/of de vigerende wet- en regelgeving.

Tarieven 2021

Wij behouden ons het recht voor om onze tariefpercentages aan te passen indien de NZa-tarieven voor 2021 daar aanleiding toe geven. Afhankelijk van het moment van publiceren van de NZa-tarieven 2021, zullen wij de VGZ tariefpercentages publiceren. Wij streven ernaar om deze voor 2021 uiterlijk 4 weken na publicatie door de NZa op onze website te publiceren.

Afspraak Financiering Onderhanden Werk

Voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders* geldt dat indien er nog geen afspraak Financiering Onderhanden Werk (FOHW) is, er ook geen FOHW afspraak gemaakt wordt. Voor zorgaanbieders die vanuit handmatige contractering overgekomen zijn naar de digitale contractering en reeds een FOHW afspraak hadden op het moment dat zij werden overgedragen, geldt dat deze afspraken gecontinueerd worden.

* Het betreft hier zorgaanbieders met (één van) de volgende contracten:
- Individuele overeenkomst GGZ
- Groepsovereenkomst GGZ
- Instellingsovereenkomst GZZ
- Digitaal plus overeenkomst GGZ (het aanmelden voor deze contractvariant is niet mogelijk)

** U dient met een representatief deel van uw werkzaamheden gevestigd te zijn in (één van) de geselecteerde regio’s

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam