Blog: Herstelinitiatieven doen ertoe!

Terugblik GGZ Herstelspecial

05-12-2018

Een kleine twee jaar geleden maakte  ik de overstap naar Manager Zorginkoop GGZ. Alles was nieuw, zo ook de GGZ Herstelspecial. Nooit van gehoord.

Auteur: Marloes van Dongen, manager zorginkoop GGZ

De GGZ Herstelspecial stimuleert het herstelgericht werken. Dit doet Coöperatie VGZ samen met GGZ-zorgaanbieders en MIND. Van alle gedeclareerde DBC’s wordt één euro apart gehouden. Een euro die vervolgens besteed wordt aan initiatieven die geen andere structurele vorm van financiering ontvangen, maar echt van wezenlijk belang zijn voor het herstel van cliënten in de GGZ. De zogenaamde herstelinitiatieven.

Mooi idee dacht ik, maar tegelijkertijd zag ik ook wel haken en ogen. Het kost veel tijd: het zoeken naar initiatieven, het analyseren van de aanvragen en het organiseren van een evenement. In tijden van reorganisatie en de targets op lagere beheerskosten voor een lage premie, had dit evenement voor mij geen prioriteit. Tót ik het evenement bijwoonde.

Daar werd me direct helder om wat voor een prachtige initiatieven het hier gaat. Projecten die echt werken vanuit de herstelgedachte en ervaringskundigheid inzetten om mensen met een psychische kwetsbaarheid zo weer langzaam  de regie over hun leven terug te laten nemen. Waar ze mogen zijn wie ze zijn, waar ze gemist worden, kortom waar ze er toe doen.

Waar je aan moet denken? Laagdrempelige projecten die makkelijk toegankelijk zijn en waar (ex-)cliënten uit de GGZ bij elkaar komen. Vaak is er een activiteit aan gekoppeld, zoals bij het project Out of the box, waarin ervaringsdeskundigen met filmopnamen herstel en stigma onder de aandacht brengen. Of het project Durf te schrijven, waarin mensen leren om hun gedachten van zich af te schrijven. Ook een prachtig huiskamerproject waar iedereen die dat graag wilde, binnen kan lopen voor een kop koffie of om je verhaal te vertellen. Vanuit dit huiskamerproject is me een mooi verhaal bijgebleven. Het ging over een man die een economische studie had gevolgd maar door psychische problemen niet meer kon werken. Hij gaf nu huiswerkbegeleiding aan kinderen uit achterstandswijken en vond zo de zin van het leven weer terug. Trots vertelde hij dat ‘zijn eerste kind’ geslaagd was voor VMBO-T. Een geweldige prestatie uiteraard.

Als zorginkopers zijn we iedere dag druk bezig met het inkopen van zorg. We spreken met aanbieders over gemiddelde prijzen, ligdagen, plafonds. Uiteraard doen we dit bij Coöperatie VGZ conform onze zinnige zorg-strategie, waar ik trots op ben. Namelijk door steeds op zoek te gaan naar betere zorg voor de patiënt, waar de zorgaanbieder vierkant achter staat en waardoor de zorgkosten dalen.

Toch werd me tijdens de GGZ Herstelspecial iets heel anders duidelijk. Het leven van deze mensen heeft weer zin en ze draaien weer mee in de maatschappij. In wat voor rol dan ook: als vrijwilliger, met een baan, maar vooral als mens. Behandel ze niet altijd als patiënt en stop met de hoeveelheid aan behandelingen, zij zijn enorm gebaat bij de inzet van ervaringsdeskundigen en een plek waar ze kunnen zijn wie ze zijn.

Natuurlijk hebben ernstig zieke mensen de juiste psychiatrische hulp nodig en ik zie iedere dag wat voor een fantastische GGZ-zorg we hebben in dit land. Toch zet me dit wel aan het denken. We hebben het namelijk niet gemakkelijk gemaakt met alle financieringsschotten die blijkbaar onvoldoende doen om de vraag van deze groep mensen te beantwoorden. Het geeft in ieder geval stof tot nadenken.

En het stemt me trots dat we hier – samen met de GGZ-aanbieders – aandacht voor hebben. Dat we ze een steuntje in de rug kunnen bieden en zo kunnen laten zien dat we weten dat ze er toe doen en dat we dit soort initiatieven enorm nodig hebben.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam