Aanvulling inkoopbeleid 2024: Inkoop van de consultatiefunctie GGZ voor het sociale domein

08-03-2024
Vanaf 8 maart 2024 starten we met het inkopen van de consultatiefunctie voor het sociale domein. Met de inkoop van de consultatiefunctie willen we de domeinoverstijgende samenwerking tussen professionals in het sociale domein en zorgaanbieders in de GGZ bevorderen. Dit zodat cliënten sneller en doelmatiger geholpen worden.

Waarom deze aanvulling?

Zoals vermeld in ons hoofdpunt ‘Netwerkafspraken en samenwerkingen’ van ons inkoopbeleid voor 2024 willen we de domeinoverstijgende samenwerking tussen professionals in het sociale domein en zorgaanbieders in de GGZ bevorderen. Dit doen we door concrete afspraken te maken over de juiste inzet van de consultatiefunctie GGZ in het sociale domein. Deze afspraken bevorderen de onderlinge en domeinoverstijgende samenwerking, zodat cliënten sneller en doelmatiger geholpen worden. Bovendien kan een goed functionerende consultatiefunctie helpen bij het verminderen van het aantal complexe, zwaardere zorgvragen binnen de GGZ.

Toen we ons inkoopbeleid voor 2024 publiceerden, waren er nog onduidelijkheden over de praktische uitwerking van de consultatiefunctie en de bekostiging ervan. Inmiddels zijn hierover, door de Nederlandse GGZ, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), wel concrete afspraken gemaakt (zie ook ‘Leidraad consultatiefunctie GGZ voor het sociale domein’). Op basis van deze gemaakte afspraken starten we vanaf 8 maart 2024 met de inkoop van de consultatiefunctie GGZ voor het sociale domein.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

We kopen de consultatiefunctie GGZ voor het sociale domein selectief in. Dit houdt in dat we de consultatiefunctie bij een beperkt aantal zorgaanbieders en in specifieke acute GGZ-regio’s willen inkopen.

Voor de acute GGZ-regio’s waar wij de preferente zorgverzekeraar zijn (Haaglanden, Noord-Holland-Noord, Noord-Limburg, Noord-Oost Brabant, Waardenland, West-Brabant en Zuid-Oost Brabant), benaderen wij desbetreffende zorgaanbieders uiterlijk 15 maart 2024 per e-mail. In deze e-mail vragen we de zorgaanbieders om zelf een regionaal plan en offerte uit te werken. Wat er in dit regionale plan en de offerte moet komen te staan, staat vermeld in de Leidraad consultatiefunctie GGZ voor het sociale domein

Bent u niet voor vrijdag 15 maart 2024 per e-mail door ons benaderd, maar levert u wel zorg in de acute GGZ-regio’s waar wij de preferente zorgverzekeraar zijn én wilt u ook afspraken maken over de consultatiefunctie GGZ? Dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via e-mail.

Aanvulling inkoopbeleid 2024

De planning en de minimumeisen voor de inkoop van de consultatiefunctie GGZ voor het sociale domein staan opgenomen in hoofdstuk ‘Planning zorginkoop’ en in bijlage 2 ‘Onze minimumeisen voor zorgaanbieders’ van ons inkoopbeleid 2024.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam