Aanvraag verhoging zorgkostenplafond (setting 2-8)

Verwacht u dit jaar meer verzekerden te behandelen dan uw zorgkostenplafond toelaat, en heeft u een overeenkomst voor (één van de) settings 2 t/m 8? Dan kunt u vanaf 1 april t/m 31 juli met dit formulier een verhoging van het zorgkostenplafond aanvragen. Bekijk van tevoren de criteria om in aanmerking te komen voor een verhoging van het zorgkostenplafond.
Let op: de aanvraagtermijn voor het verhogen van het zorgkostenplafond in 2023 is gesloten. Zoals staat vermeld in ons inkoopbeleid 2023 konden aanvragen ingediend worden tussen 1 april en 31 juli.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam