Handmatig gecontracteerd

Heeft u een omzet bij VGZ van meer dan €3 miljoen per jaar (gebaseerd op het zorgkostenplafond), dan kunt u een overeenkomst met ons sluiten op basis van gesprekken met een zorginkoper. Dit noemen we een handmatig contracteerproces. Op deze pagina vindt u de informatie over het inkoopbeleid die voor u relevant is.

Wat is echt belangrijk in het inkoopbeleid van 2023?

Hoofdpunten van het GGZ-inkoopbeleid

De druk op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is al een lange tijd erg hoog. De impact van de coronapandemie op het geestelijk welbevinden van mensen bevestigt bovendien dat we voor een grote, gezamenlijke uitdaging staan. Daarom zetten we maximaal in op het organiseren van zinnige, passende zorg. De hoofdpunten van ons inkoopbeleid zijn:

 • Screening en triage: Wij vinden het belangrijk dat onze leden zo snel mogelijk op de juiste plek de benodigde zorg krijgen. Voordat het zorgtraject start is een goede beoordeling van de zorgvraag cruciaal.

 • Doelmatigheid: Gedurende het zorgtraject moet er voldoende aandacht zijn voor de kwaliteit van zorg en de mate waarin deze zorg een succesvolle bijdrage levert aan de hulpvraag van onze leden.

 • Stimuleren van digitale zorg: Digitale zorg biedt flexibiliteit, maakt tijd- en plaatsonafhankelijke zorg mogelijk en leidt tot efficiëntere zorgverlening met behoud of zelfs verbetering van kwaliteit.

 Maximum GGZ-tarieven

Voor handmatig gecontracteerde zorgaanbieders hanteren we eigen VGZ-tarieven. Dit zijn maximumtarieven die gedeclareerd mogen worden voor specifieke behandelingen. In ons zorginkoopbeleid leest u meer over deze tarieven en de toekomstige tarievenlijst voor 2023. 

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag waarvan u het antwoord niet op onze website kunt vinden? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam