Inkoopbeleid

Ons uitgangspunt binnen de GGZ is de juiste hulp of zorg, op de juiste plek én op het juiste moment. Met focus op eigen regie en afgestemd op de wensen, behoeften en specifieke vraag van onze leden en hun (in)formele netwerk.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Netwerkafspraken en samenwerking

Netwerkafspraken zien we als de basis voor een integrale samenwerking tussen huisartsen, het sociale domein en GGZ-aanbieders.

Passende en doelmatige geestelijke gezondheidszorg

Dat is zorg die voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk, aantoonbaar meerwaarde heeft en past bij de hulp- en zorgvraag.

Digitale geestelijke gezondheidszorg

Binnen de GGZ kunnen digitale vormen van zorg uitkomst bieden. Versnelling is noodzakelijk om de zorg in de toekomst toegankelijk te houden. 

 Onze hoofdpunten in het kort

Ons inkoopbeleid staat in het teken van samenwerken aan toekomstbestendige zorg. In deze video vertelt afdelingsmanager Zorginkoop Raymond Wieland over de hoofdpunten en uitdagingen van ons inkoopbeleid Geestelijke gezondheidszorg 2025.

 Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor iedereen hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Bijvoorbeeld door hierover met zorgaanbieders in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

 Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

Good Practices zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het beste bij de cliënt passen. Een mooi voorbeeld binnen de geestelijke gezondheidszorg is de Good Practice 'Behandelmanagement'. Behandelmanagement draagt bij aan de doeltreffendheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van de GGZ.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam