Fusie VGZ voor de Zorg N.V. en VGZ Zorgverzekeraar N.V.

Op 2 oktober 2019 draagt VGZ voor de Zorg haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten van schadeverzekering (de verzekeringen) over aan VGZ Zorgverzekeraar N.V. Zij gaan vanaf dan samen verder onder de naam VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg houdt op te bestaan en is niet langer de risicodrager en uitvoerder van de IZZ Zorgverzekering. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 mei jl. ingestemd met deze fusie.

Bij Coöperatie VGZ streven we naar een duidelijke juridische structuur. Dat vereenvoudigt ook onze besluitvorming en de uitvoering daarvan. Dit maakt dat we sneller kunnen inspelen op veranderingen. Waar de toegevoegde waarde beperkt is, besluiten we om entiteiten op te heffen. Vereenvoudiging is ook een reden voor de fusie tussen VGZ voor de Zorg N.V. en VGZ Zorgverzekeraar N.V. per 2 oktober 2019. Het reduceren van het aantal risicodragers verlaagt de bedrijfskosten, o.a. door lagere operationele kosten bij de backofficesystemen en in de klantcontactorganisatie; ook zijn er minder administratieve en controlewerkzaamheden nodig.

Verzekerden merken weinig van deze fusie. Hun pakket, voorwaarden en premie in 2019 blijven ongewijzigd. Zij worden geïnformeerd in de prolongatiebrief, die ze in november ontvangen van hun nieuwe risicodrager VGZ met het aanbod voor de IZZ Zorgverzekering 2020. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam