Missie en bedrijfswaarden

Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer. Dat is onze missie. Samen met zorgaanbieders werken we daarom aan zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Zo wordt de zorg elke dag beter en blijft deze ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar.


Missie

Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer.

Visie

Coöperatie VGZ speelt een cruciale rol in het betaalbaar houden van de zorg in Nederland. We zijn toonaangevend in de transitie naar zinnige zorg in Nederland: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Dat gebeurt vanuit een gezamenlijke regie door zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars, waarbij Coöperatie VGZ zinnige zorg faciliteert en stimuleert. Met een groeiend aantal zorgaanbieders trekken wij gezamenlijk op bij het identificeren van vernieuwingen die bijdragen aan een betere zorg tegen lagere kosten. Deze vernieuwingen noemen wij good practices. We slagen er steeds beter in dergelijke good practices grootschalig te implementeren in Nederland. Daardoor wordt de zorg betaalbaarder en krijgt de patiënt een meer centrale rol.

Onze ruim vier miljoen klanten zijn loyaal aan ons door het gemak en de oprechte betrokkenheid die zij ervaren tijdens het contact met VGZ. Zij waarderen het feit dat wij al jarenlang een concurrerende premie bieden en onze dienstverlening steeds beter aansluit op hun persoonlijke situatie en wensen. Door de politiek en andere betrokken partijen worden wij gezien als toonaangevende zorgverzekeraar in de wijze waarop wij erin slagen invulling te geven aan onze maatschappelijke rol om de zorg betaalbaar te houden.

Bedrijfswaarden

Binnen onze coöperatie hanteren wij bedrijfswaarden waarmee wij aangeven wat wij belangrijk vinden in de houding en het gedrag van onze medewerkers:

 
 • Toonaangevend

  Door voorop te lopen en onze voorbeeldrol telkens te bewijzen. 

  We nemen het voortouw en zetten de toon, zodat anderen volgen. We zijn ondernemend en hebben een duidelijke visie hoe we de klantbeleving beter en de zorg betaalbaarder maken. Hiervoor durven we gewoontes en patronen te doorbreken.

 • Zinnig

  Door met gezond verstand oplossingen te vinden die het verschil maken voor onze klanten. 

  Zinnig maakt werkelijk het verschil voor onze klanten. We gebruiken ons gezond verstand, houden focus en doen elke dag ons werk nog beter. Zinnig is kritisch zijn en verspilling tegen gaan. Zo dragen we samen met onze partners bij aan betere én betaalbare zorg.

 • Inlevend

  Door ons te verdiepen in de behoeften en belangen van de ander bereiken we meer. 

  Als coöperatie luisteren we naar de verwachting die de samenleving van ons heeft. We verdiepen ons in de behoeften van onze klanten en stakeholders en spelen hier gepast en met zorg op in. Samen met hen bereiken we betere resultaten en verwezenlijken wij onze ambities.

Meer over onze organisatie