Overeenkomsten

Op basis van ons inkoopbeleid sluiten wij een overeenkomst af met u als zorgaanbieder. We geven u op deze pagina graag meer informatie over de inhoud van de verschillende typen overeenkomsten, de addenda en de manier waarop u een overeenkomst kunt aangaan.

Een overeenkomst aangaan als nieuwe zorgaanbieder?

Inschrijven als nieuwe aanbieder wijkverpleging doet u via dit formulier. Wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt binnen 10 werkdagen de vragenlijst op de aangegeven AGB-code opengezet in VECOZO. Als uw vragenlijst volledig is ingevuld en voorzien van de benodigde bijlagen, wordt uw inschrijving beoordeeld door onze zorginkopers. Op het moment dat uw inschrijving voldoet aan de criteria, wordt uw nieuwe overeenkomst binnen 4 weken aangeboden via VECOZO.

Vraag hier direct een overeenkomst aan als nieuwe zorgaanbieder

Waarom een zorgkostenplafond en wat betekent het? 

Een omzetplafond is het maximum van de kosten die wij binnen de termijn van de overeenkomst aan u vergoeden. Deze vergoeding is voor de door u geleverde zorg op basis van ingediende en goedgekeurde declaraties. Een omzetplafond betekent dat u deze zorg - binnen het zorgkostenplafond - over het jaar verspreidt. Voor declaraties boven uw zorgkostenplafond betekent dit dat u geen vergoeding ontvangt en dat u eventuele bedragen die boven het zorgkostenplafond aan u zijn uitbetaald later dient terug te betalen. 

Bij het bereiken van 70% van het zorgkostenplafond vragen wij u dit te melden bij uw zorginkoper. Vervolgens beoordeelt deze of er nog aanvullende informatie nodig is van u om de vervolgacties te bepalen. Wanneer de informatie voldoende is krijgt u binnen drie weken uitsluitsel over hoe wij met eventuele overproductie omgaan. In de beoordeling nemen wij mee wat de groei is van aantal cliënten en hoe dit zich verhoudt tot regionale ontwikkelingen, hoe de doelmatigheid zich ontwikkelt (eventueel t.o.v. een doelmatigheidsafspraak) en de uitkomsten van de laatste benchmark.  
 

Zorgovereenkomst Wijkverpleging - alle documenten op een rij

In onze overeenkomsten leggen we onder andere vast wat u mag declareren en voor welk tarief. Maar ook leest u aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen. De zorgovereenkomsten Wijkverpleging 2021 vindt u hieronder:

Zorgovereenkomst wijkverpleging 2021 clientvolgend
Zorgovereenkomst wijkverpleging 2021 plus
Zorgovereenkomst wijkverpleging 2021 standaard
Zorgovereenkomst wijkverpleging 2021 Zelfstandige Zonder personeel ZZP

Addendum Ketenzorg Dementie
Addendum Regiefunctie Complexe wondzorg
Addendum Regionale Beschikbaarheidsfunctie voor Onplanbare zorg
Addendum Toevoeging Individuele Prestatie AIV voor CMD
Addendum Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij IKZ

Het gehele jaar door een overeenkomst aanvragen
We werken graag met u aan zinnige zorg in de wijkverpleging

Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik als nieuwe zorgaanbieder een overeenkomst aangaan?

  Als nieuwe zorgaanbieder kunt op meerdere momenten in het jaar een aanvraag indienen om een overeenkomst aan te gaan. Een aanvraag dient u in via dit formulier.
 • Wat is jullie protocol voor zorgweigering of zorgbeëindiging?

  Zorg weigeren of zorg beëindigen kan alleen op grond van zwaarwegende redenen. In de overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar is dan ook vastgelegd dat de zorgaanbieder zorg kan weigeren dan wel beëindigen als er zwaarwegende redenen bestaan op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van de zorgaanbieder verlangd kan worden. Dit ondanks het voortbestaan van de in het indicatiebesluit vastgelegde zorgbehoefte.

  Meer hier over leest u in het Protocol zorgweigering en zorgbeëindiging.

 • Kan ik als zelfstandig werkende verzorgende IG in aanmerking komen voor een overeenkomst? Ik sta niet in het BIG register.

  Nee, dat kan niet. Als ZZP'er heeft u een BIG registratie nodig om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.
 • Hoe kun je in aanmerking komen voor een Pluscontract?

  We bekijken per indicator welke aanbieders binnen de groepen 1 t/m 3 tot de 25% best scorende behoren. Aanbieders die op minimaal twee van de drie indicatoren tot de 25% best scorende horen, komen in aanmerking voor een Pluscontract.

  Mochten wij twijfels hebben over de financiële gezondheid – en hiermee samenhangend de continuïteit van zorg voor onze verzekerden – van de aanbieder die in aanmerking komt voor een Pluscontract, dan vragen wij hierover aanvullende informatie op bij de betreffende instelling. Mede op basis van deze informatie kunnen wij besluiten om wel of geen Pluscontract aan te bieden.

 • Hoe wordt de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) en de materiaalkostenindex verwerkt in jullie tarieven?

  Het CPB heeft de OVA op 2,52% bepaald en de materiaalkosten op 1,45%. Via het gewogen gemiddelde voor de VVT (90:10) komt de index uit op 2,41%. Afhankelijk van het soort overeenkomst kan er een korting op het nieuwe tarief worden toegepast, via onze verbeterde benchmark voor prijs en doelmatigheid. Per zorgaanbieder wordt gekeken naar een passend aanbod, waarbij de OVA het uitgangspunt is in onze tarieven. Heeft u vragen over de tarieven die in uw overeenkomst zijn toegepast? Neem dan contact op met onze afdeling Zorginkoop.

 • Welke VOG moet ik als nieuwe aanbieder opleveren, bij het aanvragen van een overeenkomst?

  U moet de VOG Rechtspersonen opleveren als nieuwe zorgaanbieder.

Staat uw vraag over de zorgovereenkomst er niet bij? Neem contact met ons op, we helpen u graag!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam