Tips bij het leveren van zorg in een onwenselijke situatie

Het kan voorkomen dat u als zorgaanbieder in een onwenselijke situatie terecht komt met één van uw cliënten. Het opschorten of beëindigen van zorg is dan een ingrijpende maatregel, die slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan plaatsvinden. Wanneer u de gevraagde zorg door blijft leveren, geven we u op deze pagina graag een aantal tips en handvatten.

Zorg leveren in een onwenselijke situatie

Wanneer er problemen ontstaan bij het leveren van zorg, is dit zowel voor u als voor uw cliënt een vervelende situatie. Wij helpen u graag en adviseren u in deze situatie het volgende:

 • Betrek andere disciplines of onafhankelijke personen
  Betrek andere disciplines of onafhankelijke personen bij de probleemstelling/vragen tussen u als zorgaanbieder en de cliënt. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts van de cliënt zijn, een andere thuiszorgorganisatie, maar ook een case manager of psycholoog die werkzaam is bij de huisartsenpraktijk.

 • Neem contact op met Coöperatie VGZ
  U kunt telefonisch contact opnemen met onze medewerkers van Zorgadvies en Bemiddeling. Dit doet u via het telefoonnummer 088-1311611De zorgadviseurs staan voor u klaar en bekijken graag samen met u de situatie. Mogelijk kunnen zij u hierbij al direct helpen en van advies voorzien. Ook kunnen zij de situatie voorleggen aan één van onze medisch adviseurs of zorginkopers om tot een oplossing te komen.

 • Maak een dossier aan waarin u de gebeurtenissen vastlegt
  Ten slotte, adviseren wij u om een dossier aan te maken waarin wordt omschreven welke problemen / situaties zich voordoen met een dossierhouder. Dit dossier helpt u in het verkrijgen van een compleet en chronologisch overzicht van hetgeen er voorgevallen is.

Wat kunt u doen bij aanhoudende problemen?

Zoals hierboven aangegeven, kan zorg alleen opgeschort of beëindigd worden op grond van zwaarwegende redenen. Als de situatie ondanks de bovenstaande tips en uw inzet problematisch blijft, adviseren wij u deze pagina over het opschorten of beëindigen van zorg door te nemen. U kunt hier het stappenplan doorlopen en op basis hiervan de procedure zorgopschorting of zorgbeëindiging opstarten.

Let op: als zorgaanbieder blijft u verantwoordelijk voor de cliënt tot er een passende oplossing is gevonden. Zorg die al gestart is, dient u dus voort te zetten of over te dragen tot er een definitieve oplossing gevonden is.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam