Formulier zorgopschorting en zorgbeëindiging

Via deze pagina kunt u als zorgaanbieder aan ons doorgeven dat u zorg wilt opschorten of beëindigen. Dit kunt u alleen doen op grond van zwaarwegende redenen. Meer informatie over deze procedure en ons protocol leest u hier.

Let op: stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag.

Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn.

U kunt het dossier geanonimiseerd bij ons aanleveren. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u als zorgaanbieder en onze verzekerde.

Gegevens zorgaanbieder [pagina 1/4]

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam