Innovatie in de wijkverpleging

In 2023 is er budget vrijgemaakt voor zorgaanbieders om betere zorg tegen lagere kosten te kunnen creëren en de arbeidsmarkt te stimuleren. Op deze pagina leest u meer over de afspraken die u met ons kunt maken en de voorwaarden voor het aanvragen van het innovatiebudget.

Meer over de prestatie Belonen op maat

We stimuleren en ondersteunen vernieuwing en innovatie binnen de zorg. We streven daarbij steeds naar betere zorg voor de patiënt, terwijl we de druk op schaars personeel en de kosten verlagen. Zo werken we aan zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige en zinnige zorg. Zorgaanbieders zijn degenen die nieuwe initiatieven die leiden tot zinnige zorg écht kunnen bedenken en toepassen. Daarom hebben we voor 2023 budget beschikbaar gesteld, in de vorm van de prestatie Belonen op maat.

Voorwaarden bij het aanvragen van de prestatie

Wij maken graag afspraken met u over de prestatie Belonen op maat. Daarbij stellen we de volgende voorwaarden:

 • Uit de benchmark over het jaar 2021 is gebleken dat uw organisatie in Top, rang 2, 3, 4, 5 of 6 heeft gescoord.
 • Het initiatief dat u aandraagt, wordt gestart met één of meerdere doelen:
  - Verbeteren van doelmatigheid (met dezelfde personele inzet meer cliënten in zorg)
  - Verhogen van productiviteit (en daarmee het verminderen van arbeidsmarktproblematiek)
  - Verbeteren van de kwaliteit van zorg
  - Bijdragen aan innovatie en goed werkgeverschap
 • Toegekende middelen kunnen worden ingezet op één van de volgende onderwerpen:
  - FIT initiatieven waarmee de bedrijfskosten structureel verlaagd worden
  - Inzet projectleider bij het implementeren van het werken met thuiszorgtechnologie
  - Implementatie van een Good Practice zoals door VGZ in haar inkoopbeleid gepubliceerd
  - Of een vergelijkbaar initiatief dat voldoet aan de voorwaarden ter beoordeling aan VGZ
 • In de aanvraag wordt duidelijk hoe de innovatie een integraal onderdeel wordt en blijft van het zorgproces of hoe de innovatie het zorgproces faciliteert.
 • De aanvraag moet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd zijn.
 • Er vindt geen dubbele financiering plaats.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan vraagt de prestatie zo aan

Een prestatie Belonen op maat aanvragen kan door het aanvraagformulier volledig ingevuld bij ons in te dienen. Naar aanleiding van de ingediende aanvraag zal uw zorginkoper afspraken hierover met u maken tijdens de zorginkoop. Uiterlijk 22 februari 2023 moet de aanvraag ingediend zijn.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam