Innovatie in de wijkverpleging

We stimuleren zorgaanbieders om betere zorg tegen lagere kosten te creëren en de arbeidsmarkt te verbeteren. Hiervoor maken we budget vrij, in de vorm van de prestatie 'Belonen op maat'. 

'Belonen op maat' voor innovatie in de wijkverpleging

Zorgprofessionals zijn degenen die nieuwe initiatieven die leiden tot zinnige zorg écht kunnen bedenken en toepassen. Samen met de zorgprofessional streven we daarbij steeds naar betere zorg voor de patiënt, terwijl we de druk op schaars personeel en de kosten verlagen. Zo werken we aan zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft.

Voor 2024 maken we daarom wederom budget vrij om aanbieders hierin te ondersteunen, in de vorm van de prestatie 'Belonen op maat'. Het budget dat voor uw organisatie beschikbaar is, is maximaal 2% van het initieel aangeboden zorgkostenplafond wijkverpleging voor 2024. Welk bedrag u uiteindelijk toegekend krijgt, is afhankelijk van hoeveel budgetten er bij ons worden aangevraagd. U kunt uw plan indienen t/m 22 december 2023.

Voorwaarden bij uw aanvraag van innovatie in de wijkverpleging

Voor de prestatie 'Belonen op maat' stellen we enkele voorwaarden: 

 • Er is sprake van een plus-, standaard- of cliëntvolgende overeenkomst
 • U heeft geen shared savings afspraak
 • Het initiatief heeft één of meerdere van onderstaande punten als doel:
  • Verbeteren van doelmatigheid (met dezelfde personele inzet meer cliënten in zorg)
  • Verhogen van productiviteit (en daarmee het verminderen van arbeidsmarktproblematiek)
  • Verbeteren van de kwaliteit van zorg
  • Bijdragen aan innovatie en goed werkgeverschap
 • Toegekende middelen kunnen worden ingezet op één van de volgende onderwerpen:
  • FIT-initiatieven waarmee de bedrijfskosten structureel verlaagd worden
  • Inzet projectleider bij het implementeren van het werken met thuiszorgtechnologie
  • Implementatie van een Good Practice zoals in ons inkoopbeleid gepubliceerd
  • Of een vergelijkbaar initiatief dat volgens onze beoordeling voldoet aan de voorwaarden
 • In de aanvraag wordt duidelijk hoe de innovatie een integraal onderdeel wordt en blijft van het zorgproces of hoe de innovatie het zorgproces faciliteert
 • De aanvraag moet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd zijn
 • Er vindt geen dubbele financiering plaats
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam