COVID-herstelzorg

Sinds 18 juli 2020 is eerstelijns paramedische COVID-herstelzorg door de overheid voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Meer informatie over deze aanspraak is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u deze herstelzorg kunt declareren. 
Let op: Vanaf 1 juli 2024 is de voorwaardelijke toelating van COVID-herstelzorg komen te vervallen. Er kunnen daarom vanaf 1 juli 2024 geen nieuwe multidisciplinaire COVID-herstelzorgtrajecten meer gestart worden. Trajecten die voor 1 juli 2024 gestart zijn kunnen nog afgerond worden tot 31 december 2024.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Sinds 18 juli 2020 is er een voorwaardelijke toelating tot de basisverzekering van de paramedische herstelzorg voor patiënten met Covid-19. Voor de paramedische beroepsgroepen (fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek, ergotherapie en logopedie) zijn wijzigingen doorgevoerd om deze corona-gerelateerde zorg te kunnen declareren.

  Wat zijn de voorwaarden voor het declareren van paramedische COVID-herstelzorg?

  De indicatie voor de voorwaardelijk toegelaten paramedische herstelzorg wordt bij patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis of instelling voor medisch specialistische of geriatrisch revalidatiezorg, gesteld door de (behandelend) medisch specialist. Bij patiënten die in de eigen woonomgeving Covid-19 hebben doorgemaakt, wordt de indicatie gesteld door de huisarts. Deze herstelzorg is multidisciplinair van aard en wordt uitgevoerd onder regie van de huisarts.

  Indien er een verwijzing wordt uitgeschreven met: “gaarne behandeling van ernstige klachten en beperkingen na COVID-19” gelden de volgende voorwaarden:

  • Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat patiënten bereid moeten zijn mee te werken aan onderzoek. Er moet toestemming gegeven worden om anoniem gemaakte behandelgegevens van deze herstelzorg te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor Covid-19 onderzocht. 
  • Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op deze aanspraak. De eerste behandeling moet plaatsvinden binnen 1 maand na verwijzing.  
  • De huisarts evalueert na circa 3 maanden of de behandeldoelen zijn bereikt en of voorzetten van de zorg zinvol is. Hij of zij doet dit op basis van schriftelijke rapportages en eventueel contact met de patiënt of zorgverleners. 

  Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Zorginstituut.

  Welke paramedische COVID-herstelzorg komt in aanmerking voor vergoeding?

  Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt. Let op: het betreft hier het reguliere tarief. 

  Maximaal aantal behandelingen 1e behandelperiode van 6 maanden:

  • Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling 
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling 
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
  • Logopedie: is de reguliere aanspraak van toepassing 

  Maximaal aantal behandelingen eventuele 2e behandelperiode van 6 maanden:
  Zes maanden na start van de behandeling kan indien nodig, en op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van 6 maanden. In deze 2e behandeltermijn geldt opnieuw een maximale behandelomvang per zorgvorm:

  • Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
  • Logopedie: is de reguliere aanspraak van toepassing 

  Indien de aanspraak (zoals door de overheid aangekondigd) eindigt per 1 januari 2025, komen de bovengenoemde termijnen te vervallen en vindt er voor behandelingen daarna geen vergoeding meer plaats.

  Alle informatie over paramedische COVID-herstelzorg

  Bekijk alle informatie in het ZN document ‘Informatie voor zorgverleners over paramedische COVID-herstelzorg’.

 • Voor het declareren van Covid-19 herstelzorg zijn 2 nieuwe CSI codes beschikbaar. De CSI codes dienen gebruikt te worden in combinatie met de reguliere prestatiecode én met diagnosecode 9363. Andere combinaties zullen afgewezen worden. Ook dient de AGB-code van de verwijzer te worden ingevuld.

  • Gebruik CSI code 020 voor alle declaraties in de eerste 6 maanden van het revalidatietraject;
  • Gebruik CSI code 021 voor alle declaraties in de tweede 6 maanden van het revalidatietraject;
  • Voor fysiotherapie en oefentherapie declaraties vanuit de ziekenhuizen gelden dezelfde voorwaarden als in de eerste lijn dus via declareren via CSI 020 en 021. 

  Alle informatie over paramedische COVID-herstelzorg

  Bekijk alle informatie in het ZN document ‘Informatie voor zorgverleners over paramedische COVID-herstelzorg’.

 • In geval van herbesmetting start u een nieuw behandeltraject. Voordat u kunt declareren, meldt u de behandeling via formulier 'Meld een nieuw zorgtraject'. Daarna declareert u CSI code 020 (voor de eerste 6 maanden) in combinatie met een bestaande prestatiecode én met diagnosecode 9363.

  Ook voordat u de tweede termijn van 6 maanden kunt declareren meldt u de behandeling eerst via formulier 'Meld een nieuw zorgtraject'. Daarna declareert u CSI code 021 in combinatie met een bestaande prestatiecode én met diagnosecode 9363.

 • Voor het declareren van diëtiek zijn er aparte Covid-19 herstelzorg prestaties aangemaakt die recht geven op de twee behandeltermijnen onder de gestelde voorwaarde.

  Eerste periode van 6 maanden diëtetiek

  • 6107 Individuele zitting reguliere diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
  • 6108 Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek aan huis Covid 19 Herstelzorg
  • 6109 Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek in een instelling Covid 19 Herstelzorg
  • 6110 Telefonische zitting diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
  • 6111 Individueel dieetvoorschrift Covid 19 Herstelzorg
  • 6112 Meekijkconsult diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
  • 6113 Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing Covid 19 Herstelzorg
  • 6114 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van twee personen Covid 19 Herstelzorg
  • 6115 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van drie personen Covid 19 Herstelzorg
  • 6116 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vier personen Covid 19 Herstelzorg
  • 6117 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vijf tot en met tien personen Covid 19 Herstelzorg

  Tweede periode van 6 maanden diëtetiek

  • 6118 Individuele zitting reguliere diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
  • 6119 Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek aan huis Covid 19 Herstelzorg 6120 Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek in een instelling Covid 19 Herstelzorg 
  • 6121 Telefonische zitting diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
  • 6122 Individueel dieetvoorschrift Covid 19 Herstelzorg
  • 6123 Meekijkconsult diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
  • 6124 Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing Covid 19 Herstelzorg
  • 6125 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van twee personen Covid 19 Herstelzorg
  • 6126 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van drie personen Covid 19 Herstelzorg
  • 6127 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vier personen Covid 19 Herstelzorg
  • 6128 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vijf tot en met tien personen Covid 19 Herstelzorg

  Alle informatie over paramedische COVID-herstelzorg

  Bekijk alle informatie in het ZN document ‘Informatie voor zorgverleners over paramedische COVID-herstelzorg’.

 • Voor het declareren van ergotherapie zijn er aparte Covid-19 herstelzorg prestaties aangemaakt die recht geven op de twee behandeltermijnen onder de gestelde voorwaarde.

  Eerste periode van 6 maanden ergotherapie

  • 5020 Individuele zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
  • 5021 Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis Covid 19 Herstelzorg
  • 5022 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing Covid 19 Herstelzorg
  • 5023 Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek Covid 19 Herstelzorg
  • 5024 Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling Covid 19 Herstelzorg
  • 5025 Individuele zitting kinderergotherapie Covid 19 Herstelzorg
  • 5026 Individuele zitting handergotherapie Covid 19 Herstelzorg
  • 5027 Telefonische zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
  • 5028 Instructie/overleg ouders/ verzorgers van de patiënt bij ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
  • 5029 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen Covid 19 Herstelzorg
  • 5030 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen Covid 19 Herstelzorg
  • 5031 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen Covid 19 Herstelzorg
  • 5032 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vijf tot en met tien personen Covid 19 Herstelzorg
  • 5033 Toeslag voor behandeling ergotherapie op de werkplek (eenmalig) Covid 19 Herstelzorg 

  Tweede periode van 6 maanden ergotherapie

  • 5034 Individuele zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
  • 5035 Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis Covid 19 Herstelzorg
  • 5036 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing Covid 19 Herstelzorg
  • 5037 Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek Covid 19 Herstelzorg
  • 5038 Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling Covid 19 Herstelzorg
  • 5039 Individuele zitting kinderergotherapie Covid 19 Herstelzorg
  • 5040 Individuele zitting handergotherapie Covid 19 Herstelzorg
  • 5041 Telefonische zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
  • 5042 Instructie/overleg ouders/ verzorgers van de patiënt bij ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
  • 5043 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen Covid 19 Herstelzorg
  • 5044 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen Covid 19 Herstelzorg
  • 5045 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen Covid 19 Herstelzorg
  • 5046 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vijf tot en met tien personen Covid 19 Herstelzorg
  • 5047 Toeslag voor behandeling ergotherapie op de werkplek (eenmalig) Covid 19 Herstelzorg

  Alle informatie over paramedische COVID-herstelzorg

  Bekijk alle informatie in het ZN document ‘Informatie voor zorgverleners over paramedische COVID-herstelzorg’.

 • Voor logopedie is er een nieuwe diagnosecode voor Covid-19 toegevoegd: 9500. Deze is geschikt voor zowel de eerste of tweede periode van de behandelingen. Als niet aan de voorwaarden kan worden voldaan, zijn de kosten voor rekening van de patiënt.

  Alle informatie over paramedische COVID-herstelzorg

  Bekijk alle informatie in het ZN document ‘Informatie voor zorgverleners over paramedische COVID-herstelzorg’.

 • In geval van herbesmetting start u een nieuw behandeltraject. Voordat u kunt declareren, meldt u de behandeling via formulier 'Meld een nieuw zorgtraject'. U kunt daarna opnieuw de aangewezen prestatiecodes declareren voor de eerste 6 maanden, eventueel gevolgd door de aangewezen prestatiecodes voor na de eerste 6 maanden.

  Wilt u weten welke prestatiecodes gedeclareerd mogen worden voor herstelzorg diëtiek, ergotherapie of logopedie? 

  U vindt een overzicht van alle prestatiecodes in bovenstaande vragen en antwoorden.

 • Ten behoeve van eerstelijns Covid-herstelzorg die geleverd wordt in het ziekenhuis en die gedeclareerd wordt via de ziekenhuis-declaratiestandaard, zijn er aparte Covid zorgprestaties aangemaakt waarop diëtetiek en ergotherapie en kunnen declareren. De reden hiervoor is dat zorgprestaties in de ziekenhuizen afwijken van de zorgprestaties in de eerste lijn. De overige declaratievoorschriften gelden voor zowel de ziekenhuisstandaard als de paramedische standaard.

  Prestaties diëtetiek eerste periode van 6 maanden

  • 65093 Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg
  • 65094 Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg
  • 65095 Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg 
  • 65096 Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg 
  • 65097 Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg 
  • 65098 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - COVID- 19 herstelzorg 
  • 65099 Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg 
  • 65100 Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg

  Prestaties ergotherapie eerste periode van 6 maanden

  • 65079 Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65080 Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65081 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65082 Individuele zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65083 Individuele zitting handergotherapie - COVID-19 herstelzorg
  • 65084 Individuele zitting kinderergotherapie - COVID-19 herstelzorg
  • 65085 Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65086 Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65087 Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65088 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) – COVID-19 herstelzorg
  • 65089 Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65090 Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65091 Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg
  • 65092 Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag – COVID-19 herstelzorg

  Prestaties diëtetiek tweede periode van 6 maanden

  • 65115 Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65116 Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65117 Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65118 Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 Herstelzorg
  • 65119 Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65120 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) – verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65121 Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65122 Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag – verlengde COVID-19 herstelzorg 

  Prestaties ergotherapie tweede periode van 6 maanden

  • 65101 Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65102 Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65103 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65104 Individuele zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65105 Individuele zitting handergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65106 Individuele zitting kinderergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65107 Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) – verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65108 Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - verlengde COVID- 19 herstelzorg
  • 65109 Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - verlengde COVID- 19 herstelzorg
  • 65110 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) – verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65111 Telefonische zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65112 Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65113 Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65114 Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag – verlengde COVID-19 herstelzorg

  Alle informatie over paramedische COVID-herstelzorg

  Bekijk alle informatie in het ZN document ‘Informatie voor zorgverleners over paramedische COVID-herstelzorg’.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam